POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU BAZE

0

NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora“ raspisuje Tender za dostavljanje ponuda za izradu softvera/baze podataka za import, obradu i evidenciju izvještaja o troškovima državnih institucija iz SAP sistema državnog trezora kao i obradu i evidenciju podataka dobijenih od institucija, koji uključuju i analitičke kartice o potrošnji.

Softwer/baza podataka bi morao da sadrži sljedeće komponente:

  • Program za parsiranje i obradu podataka prilikom konvertovanja fajlova iz jednog u drugi format
  • Program za učitavanje obrađenih podataka
  • Program za tačno svrstavanje podataka po grupama/vrstama troškova/institucijama/datumu troška
  • Dizajn i izradu baze podataka koja bi skladištila podatke a korisnicima bila pristupačna za korištenje
  • treba da podrži rad u višekorisničkom okuženju
  • Baza podataka koja bi generisala i izvršavala različite zadate preglede i upoređivanja između učitanih podataka
  • Pripremu web stranice sa određenim pregledom, pogodnu za objavljivanje na web-sajt, kojoj bi mogli pristupiti svi zainteresovani

U skladu sa navedenim, Potencijalni ponuđači uz ponudu trebaju dostaviti i reference o kvalifikacijama, a ponude treba dostaviti putem pošte na adresu NVO MANS u Podgorici, Dalmatinska ulica br. 188  najkasnije do 15.05.2020. godine do 12:00 časova.

Naknadno dostavljene ponude neće biti uzete u razmatranje.

Kriterijumi odabira ponuđača su:

  1. reference ponudjača
  2. cijena izrade
  3. rok izrade

Napominjemo da Tenderska komisija, sastavljena od predstavnika NVO MANS, može od potencijalnih ponuđača zahtijevati dodatne informacije, kao i da će se organizovati sastanci na kojima će se detaljnije upoznati sa ponuđačima, a na osnovu čega će biti donesena konačna odluka o izboru realizatora izrade predmetnog softvera/baze.

Za sve dodatne informacije ponuđači mogu kontaktirati Tendersku komisiju putem maila mans@t-com.me ili na brojeve telefona 020/266-326 ili 069/446-094.

S poštovanjem,

NVO MANS

Komentari su isključeni.