Bez posla ostaje 450 radnika

0

Najmanje 450 zaposlenih u pljevaljskom Rudniku uglja i Termoelektrani Pljevlja će ostati bez posla, nakon izgradnje drugog bloka termoelektrane, proizilazi iz Studije o izvodljivosti na osnovu koje je Vlada predložila realizaciju tog projekta, a u koju je imao uvid istraživački centar MANS-a.

rudnik-uglja-upravna-zgrada1

Rudnik uglja Pljevlja – upravna zgrada

Studiju je radio konsultant Delloite iz Beograda za potrebe Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) u vezi opravdanosti izgradnje drugog bloka. U okviru te analize iznose se i podaci druge konsultantske kuće, Fichtner, koji je uradio analizu resursa uglja i izvještaj o smanjenju troškova proizvodnje u Rudniku uglja Pljevlja.

Da bi projekat izgradnje drugog bloka bio izvodljiv, moraju se smanjiti troškovi proizvodnje, odnosno prodajna cijena uglja, navodi se u Studiji, koja kao glavnu mjeru predviđa smanjenje broja zaposlenih, povećanje njihove efikasnosti rada i korišćenje odgovarajuće mehanizacije prilikom eksploatacije rude. Studijom se predviđa da mjere smanjenja troškova stupe na snagu u periodu do 2020. godine.

Prema projekcijama prikazanim u Studiji, optimalan broj zaposlenih u Rudniku uglja treba da bude 544 radnika, ukoliko bi se kao osnovna mehanizacija za eksploataciju koristili kamioni, odnosno 520 zaposlenih ako bi rotorni bageri bili osnovne mašine za proces proizvodnje.

Prema podacima iz finansijskog izvještaja za 2015. godinu, Rudnik uglja je na kraju te godine imao 935 radnika, što znači da će u narednim godinama bez posla ostati 391 radnik, ako se kompanija opredijeli za korišćenje kamiona pri eksploataciji, odnosno 415 radnika ukoliko oprema za rad budu rotorni bageri.

Kada je u pitanju zaposlenost u budućem drugom bloku termoelektrane u Pljevljima, već sada je jasno da zbog ugradnje savremenije tehnologije broj zaposlenih neće biti na sadašnjem nivou. Početak rada drugog bloka planiran je za kraj 2020. godine, a Studija Deloitte-a projektuje da će u njemu raditi 147 radnika.

Prema planu Vlade Crne Gore, postojeći prvi blok će raditi do 2023. godine, a u njemu je na kraju 2014. godine radilo 207 radnika. Ranije je saopšteno da će uposleni iz prvog bloka nastaviti rad u novom bloku. Međutim, kako će u novom bloku biti uposleno 147 radnika, jasno je da će bez posla ostati 60 zaposlenih.

Zvaničnici Vlade i predstavnici EPCG i Rudnika uglja ranije su kao jedan od ključnih argumenata za izgradnju novog bloka iznosili da će investicija sačuvati radna mjesta u tim kompanijama.

Pored toga, činjenica da će stotine zaposlenih u narednim godinama ostati bez posla otvara pitanje isplate opremnina radnicima i njihovog iznosa. Imajući u vidu da još nije poznat organizacioni model povezivanja Rudnika uglja i buduće termoelektrane, te da pljevaljski rudnik trenutno ima velike poreske i druge dugove prema državi, što ukazuje na njegovu izraženu nelikvidnost, pitanje je da li će otpremnine i u kojoj mjeri opteretiti državni budžet Crne Gore.

Ovo posebno kada se zna da je Vlada Crne Gore 2009. godine, uoči ulaska italijanske kompanije A2A u EPCG i Rudnik uglja, na teret budžeta i svih poreskih obveznika prebila 40 miliona eura međusobnih potraživanja dvije kompanije. U EPCG država je većinski vlasnik, dok je A2A drugi najveći akcionar, a u Rudniku je A2A pojedinačno najveći akcionar, država je druga, a treći najveći akcionar je premijerov brat Aco Đukanović.

Zvanični podaci o broju zaposlenih u TE na kraju 2015. godine nijesu javno dostupni

Prema zvaničnim podacima EPCG, broj zaposlenih u postojećoj termoelektrani je poslednjih godina znatno smanjen. Tako je u 2010. godini bilo 333 uposlenih, a na kraju 2014. termoelektrana ima 207 radnika. Zvanični podaci o broju zaposlenih u TE na kraju 2015. godine nijesu javno dostupni.

Na drugoj strani, prema podacima kojima raspolaže Istraživački centar MANS-a, Rudnik uglja je na kraju 2002. godine zapošljavao 2.053 radnika. Interesantno je da su te godine u strukturi ukupnih rashoda troškovi zarada i ostalih ličnih primanja učestvovali sa 30,6 odsto.

Na kraju 2015. godine Rudnik uglja je prikazao da zapošljava 935 radnika, dok su u strukturi svih rashoda troškovi zarada i ostalih ličnih primanja činili 38 odsto.

Državi neće biti plaćen PDV

Studija navodi da se zatvaranje pregovora o načinu finansiranja drugog bloka sa češkom kompanijom Škoda Praha očekuje krajem ove godine, a kao datum početka gradnje se pominje april 2018. godine. Drugi blok bi bio završen u martu 2020., kada bi počeo probni polugodišnji rad i nakon toga bi termoelektrana startovala sa komercijalnom proizvodnjom.

Očekuje se da bi kratkoročna zapošljavanja mogla da budu uvećana tokom perioda gradnje, ali su i ona ograničenog obima, kada se uzme u obzir da ključni dio izgradnje novog bloka čini oprema, koja će iz inostranstva biti dopremljena u Crnu Goru.

Shodno izmjenama zakona o porezu na dodatu vrijednost, na tu opremu državi neće biti plaćen PDV, jer je parlament izglasao Vladino rješenje da se uvoz opreme za energetske projekte koji su u javnom interesu oslobodi plaćanja PDV-a.

Istraživački centar MANS-a

Komentari su isključeni.