Birače sele prema potrebi

0

v158861Na beranskim lokalnim izborima koji će se održati u nedjelju, 9. marta, pravo glasa će imati i 52 lica koja su to isto pravo glasa već imala lokalnim izborima krajem prošle godine u Petnjici, što je definitivni dokaz da se biračkim spiskom manipuliše kako ni se uticalo na izborni rezultat, pokazala je analiza Monitoring programa MANS-a.

Upoređujući zaključeni birački spisak koji će se koristiti za predstojeće izbore u Beranama sa zaključenim spiskom koji je korišćen na lokalnim izborima u Petnjici, MANS došao do liste birača koji se nalaze u oba biračka spiska, odnosno, nakon petnjičkih izbora su vraćeni u beranski birački spisak kako bi naredne sedmice ponovo mogli da glasaju.

  • Tabelu birača koji su imali pravo glasa u Petnjici, a sada su preseljeni u birački spisak za lokalne izbore u Beranama možete preuzeti OVDJE (PDF)

Ono što je potrebno napomenuti je da nakon što je Petnjica dobila status opštine, nije zvanično formiran poseban birački spisak, već su izbori u toj opštini održani na osnovu spiska birača koji je izdvojen iz beranskog spiska, pa se birači iz obije ove opštine i dalje vode kao da svi žive u Beranama. Umjesto da u potpunosti razdvoje opštine i biračke spiskove, nadležni organi su odvajali birače, na samo njima poznati način, i takve krnje biračke spiskove dostavljali političkim partijama i biračkim odborima, što umnogome olakšava manipulacije spiskovima.

Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, da bi birač imao pravo glasa u nekoj opštini, on u toj opštini mora imati prijavljeno prebivalište najmanje šest mjeseci prije održavanja izbora, što ovdje nije slučaj. Od izbora u Petnjici do izbora u Beranama proteći će manje od četiri mjeseca, pa je po zakonu nemoguće da neko lice u tom roku ostvari pravo glasa u drugoj opštini, odnosno da u toj opštini ima prijavljeno prebivalište namjanje šest mjeseci.

Ne samo što je ovakvo postupanje potpuno suprotno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, pa se ovim licima nezakonito omogućava da glasaju u Beranama, već postoji i paradoksalna situacija da bi, ukoliko se tim licima omogući da glasaju i u Beranama, ona odlučivala o tome ko će činiti vlast u obije opštine koje su nastale izdvajanjem Petnjice iz Berana, što je nedopustivo.

Analiza je pokazala da je “prebacivanje birača” iz jednog u drugi birački spisak vršeno na način što im je mijenjano biračko mjesto, iako su nastavili da žive na istoj adresi. Tako na primjer i na petnjičkim i na predstojećim beranskim izborima pravo glasa ima Muratović Zahida koja živi na adresi Talum BB. Zahida je na petnjičkim izborima ima pravo glasa na biračom mjestu BM “Radmanci” dok će na beranskim izborima svog političkog favorita moći da zaokruži na biračkom mjestu “Lim I”.

Slično je i sa Duraković Fahrudinom koji živi na adresi VIII Crnogorske, na petnjičkim izborima mogao da glasa na biračkom mjestu “Trpezi” a na predstojećim beranskim glasaće na mjestu “MZ Park”, dokje  Adrović Arafat na petnjičkim izborima imao pravo glasa ma biračkom mjestu “Donja Vrbica” a na beranskim će glasati na mjestu “Donje Luge”.

izboriselogo1

Sa druge strane, postoje i primjeri birača koji su nakon petnjičkih izbora mijenjali adresu stanovanja ali ne dovoljno dugo da bi ispuni uslov u smislu promjene prebivališta kao osnova za promjenu biračkog mjesta i prelazak u drugu opštinu. Jedan od primjera je Veljić Kosa, koja je ranije živjela na adresi Lješnica i glasala je na mjestu „Tucanje, Lješnica, Orahovo“, a sada je njeno prebivalište na adresi Polimska P+9 i imaće pravo glasa na BM „MZ Novo naselje“. Ramčilović Rafeta i Ličina Elmaza, takođe su nakon petnjičkih izbora promijenile adresu, a samim tim i opštinu u kojoj sada imaju pravo glasa. Rafeta je ranije živjela u mjestu Lagatore i glasala na istoimenom biračkom mjestu, da bi nakon petnjičkih izbora promijenila adresu pa sada živi na mjestu Voja Maslovarića 74 i imaće pravo glasa na BM „Hareme I”. Elmaza je ranije živjela u mjestu Bor i glasala je na istoimenom biračkom mjestu, da bi nakon izbora u Petnjici prešla u mjesto Donje Luge, gdje sada ima pravo glasa na istoimenom biračkom mjestu.

I ova analiza MANS-a pokazuje da će i predstojeći beranski izbori biti opterećeni velikim brojem neregularnosti u biračkom spisku, kao i izbori koji su se u Crnoj Gori dešavali prije njih. Duplikati, novoupisani birači pod sumnjivim okolnostima i lica koja su brisana kako bi im se nezakonito uskratilo pravo da glasaju samo su neke od tih neregularnosti.

Podaci koje je MANS do sada iznio a koji se tiču biračkog spiska i registrovanih neregularnosti pozivaju na strožiju kontrolu izbornog procesa u Beranama, kako bi se spiječilo da na te izbore glasaju birači fantomi ili duplikati sa lažnim ličnim kartama, kao i lica koja su nedavno u Petnjici ostvarila pravo glasa, pa sada to po zakonu ne mogu da učine u Beranama.

Ovo istraživanje je urađeno uz podršku Evropske Unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

Komentari su isključeni.