Brže do informacija uz novu mobilnu aplikaciju MANS-a  

0

MANS je danas predstavio novu mobilnu aplikaciju „Pitajte institucije“ uz pomoć koje svi zainteresovani građani mogu na brz i jednostavan način podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama, bez odlaska u državne institucije.

Aplikacija je izrađena u okviru projekta podržanog od strane Evropske unije i ima za cilj da građanima pomogne u ostvarivanju zakonom i Ustavom garantovanog prava na pravovremenu i tačnu informaciju o radu državnih institucija, javnih preduzeća i kompanija koje su u državnom vlasništvu, ali i pravnih lica koja se većinski finansiraju iz budžeta ili vrše neko javno ovlašćenje.

Posebna vrijednost aplikacije je u tome što korisnik, u slučaju da institucija odbije ili ignoriše njegov zahtjev, ima obezbijeđenu podršku MANS-a koji će umjesto njega preduzeti sve zakonom propisane pravne korake kako bi informacija bila dostavljena od strane institucije.

Osim za građane, aplikacije je namijenjena i organizacijama civilnog društva koje imaju problem u pristupu informacijama koje su im potrebne za praćenje rada državnih institucija u oblastima koje su u fokusu njihovog rada ili nemaju dovoljno kapaciteta da do kraja sprovedu upravni postupak.

Očekujemo da će posebnu koristi od aplikacije imati mediji naročito istraživački novinari, jer će im aplikacija omogućiti da za svoje priče obezbijede tačne i pouzdane informacije što će značajno povećati kvalitet istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori.

Naše dosadašnje iskustvo je pokazalo da su upravo komplikovane i dugotrajne administrativne procedure bile ključna prepreka da novinari budu istrajniji u zahtjevima koje upućuju državnim institucijama. Iako je određeni broj novinara za dobijanje informacija i do sada koristio servis MANS-a, naša namjera je da uvođenjem mobilne aplikacije tu uslugu dodatno unaprijedimo, a novinarima omogućimo da u svom telefonu imaju jedan efikasan alat za svoja istraživanja.

Brojni su razlozi koji govore u prilog tome koliko je slobodan pristup informacijama važan i nezamjenljiv u borbi protiv korupcije, a neke od najvećih korupcionaških afera u Crnoj Gori su otkrivene upravo na osnovu podataka dobijenih zahvaljujući korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

U tom smislu, nisu neočekivani napori pojedinih državnih institucija da građanima ograniče pristup upravo onim informacijama koje mogu ukazati na neko kršenje zakona ili korupciju.

Zbog toga smatramo da je potrebno dodatno povećati svijest građana da im zakon garantuje pravo na informaciju o institucijama koje plaćaju za rade u javnom interesu, a da će upravo ova aplikacija pomoći da do traženih informacija dođu mnogo jednostavnije nego do sada i time kreirati pozitivniju praksu u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Aplikacija za Android pametne telefone se može preuzeti sa Google Playstore-a na sljedećem linku: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.co.mans.pitajte_institucije

MANS

Komentari su isključeni.