Četvrti izvještaj o izgradnji auto-puta – Put bez kraja

0

Vlada Crne Gore je 2014. godine sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation (CRBC) potpisala ugovor o projektovanju i izgradnji prve od tri planirane dionice auto-puta Bar-Boljare. Gradnja ove dionice se dominantno finansira iz kredita kineske EXIM banke kroz poseban program Vlade te države koji je opredijeljen za zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Ovaj projekat je odobrila Skupština Crne Gore koja je usvojila poseban Zakon o autoputu Bar-Boljare i njime predvidjela niz subvencija tokom njegove realizacije.

Radovi na prvoj dionici započeli su u maju 2015. godine, a rok za završetak radova je bio četiri godine. Taj rok je produžen za godinu dana, pa je završetak radova očekivan u septembru 2020. godine. Radovi su dodatno odloženi zbog pandemije i novi rok nije poznat javnosti, niti ko će snositi posljedice zbog kašnjenja, koje povećava cijenu kredita i odlaže ekonomsku valorizaciju projekta.
U međuvremenu se ispostavilo da postoje brojni nepredviđeni i dodatni radovi koji su neophodni da bi ta dionica mogla biti stavljena u funkciju, pa je cijena jednog od najskupljih autoputeva na svijetu dodatno porasla.

U toku izgradnje autoputa devastirana je rijeka Tara koja je pod međunarodnom zaštitom. Evropski parlament, Evropska komisija, UNESCO i brojne međunarodne i lokalne organizacije su ukazale da problem devastacije rijeke Tare mora biti riješen. Međutim, pomaka nema, a sve manje informacija o izgradnji ovog značajnog infrastrukturnog objekta je dostupno javnosti. Predstavnici izvršne vlasti i drugih institucija zaduženih za kontrolu i nadzor autoputa uporno ignorišu sve pozive civilnog društva na javni dijalog.

Ovaj dokument daje pregled javno dostupnih podataka o finansiranju izgradnje autoputa, državnim subvencijama koje su date izvođaču radova i podizvođačima, kao dodatnim i naknadnim radovima koji su do sada ugovoreni.

Posebno poglavlje sadrži podatke o crnogorskim kompanijama angažovanim na autoputu, kao i efektima koje taj projekat ima na zapošljavanje. Problemi sa pristupom informacijama dokumentovani su kroz studije slučajeva koje pružaju i pregled sudske prakse.

U posljednjem dijelu dokumenta su date informacije o drugim velikim projektima koji imaju značajan uticaj na životnu sredinu, kao što je planirana izgradnja drugog bloka Termoelektrane, kao i gradnja u području ulcinjske Solane, Buljarice, Skadarskog jezera i zaštićenog područja Kotora.

Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF).

Komentari su isključeni.