Dokazi protiv Carevića nesporni, tužilaštvo da preispita odluku

0

Odbacivanje krivične prijave protiv predsjednika Opštine Budva, Marka Carevića je još jedan u nizu zabrinjavajućih dokaza o tome na koji način se Specijalno državno tužilaštvo bavi korupcijom, čak i onda kada se radi o slučajevima koji predstavljaju školske primjere konflikta interesa i besprizornog kršenja zakona.

Specijalni državni tužilac Veljko Rutović je još 17. jula ove godine odbacio krivičnu prijavu koju je MANS podnio protiv Carevića zbog sumnje da je kao prikriveni podizvođač, preko svoje kompanije „Carinvest“, učestvovao u više tendera koje je raspisivala lokalna uprava na čijem je on čelu.

Zbog toga smo još krajem jula Vrhovnom državnom tužilaštvu kao nadležnoj instituciji za postupanje, podnio pritužbu na ovakvu odluku specijalnog tužioca Veljka Rutovića, zahtijevajući njeno preispitivanje. Tri mjeseca nakon toga, još uvijek nema odgovora VDT-a da li je bilo šta po tom pitanju preduzeto.

MANS je prethodno objavio informaciju da je Carević sa podgoričkom kompanijom „Asfalt Beton Gradnja“ zaključio čak 11 ugovora, ukupne vrijednosti od blizu dva miliona eura, a da je za izvođenje radova ta kompanija koristila mehanizaciju Carevićeve privatne kompanije.

Specijalnom državnom tužilaštvu smo tom prilikom uz krivičnu prijavu dostavili sve ugovore koje je Carević zaključio sa Asfalt Beton Gradnjom, kao i obimnu foto-dokumentaciju sa više gradilišta na kojima se jasno vidi da umjesto te kompanije, potpisane ugovore odrađuje Carevićeva firma „Carinvesta“. Dio dokaznog materijala je biloi priznanje samog Carevića iz 2019. godine u kome on ne spori da je svoje mašine rentirao kompaniji sa kojom je kao predsjednik Opštine sklapao poslove.

U informaciji koju nam je dostavio sredinom jula, specijalni tužilac Rutović nije naveo niti jedan konkretan razlog za odbacivanje naše krivične prijave, a ta odluka je donijeta svega mjesec dana od njenog podnošenja. Rutović tom prilikom nije donio ni rješenje sa obrazloženjem zašto odbacuje krivičnu prijavu, koje dokazne radnje je preduzeo, kako je cijenio dokaze koji su dostavljeni uz prijavu, te na osnovu kojih činjenica je donio konačnu odluku da krivična prijava protiv Marka Carevića bude odbačena.

Slučaj Carevićevih tendera predstavlja školski primjer konflikta interesa i korupcije koji ne bi trebalo da predstavlja ni najmanji izazov čak ni za kapacitete ovakvog specijalnog državnog tužilaštva.

Sa jednog od gradilišta u Budvi

Odbacivanje krivične prijave protiv Carevića ne može biti rezultat objektivno i profesionalno sprovedenog istražnog postupka, a odluka koju je Rutović donio je najmanje, ako i uopšte, bazirana na dokazima koje tužilaštvo trenutno posjeduje i koje je moglo dodatno da pribavi tokom istrage.

U tom smislu očekujemo da će državno tužilaštvo ipak u narednom periodu ponovo otvoriti istragu protiv Carevića, kao što je to bio slučaj sa prijavama koje je MANS podnosio protiv njegovih kolega Miomira Mugoše i Žarka Pavićevića, ali i Svetozara Marovića čiji su predmeti bili u startu odbacivani ili godinama čuvani u arhivama tužilaštva.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.