DPS vodi kampanju dezavuisanja Zakona o finansiranju političkih partija

0

ADamjanovic00Što se više približavaju predstojeći lokalni izbori DPS sve agresivnije zloupotrebljava lične tragedije pojedinaca sa ciljem da dezavuiše Zakon o finansiranju političkih partija u čemu im svesrdno pomaže predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandar Damjanović.

Kampanju dezavuisanja zakona koji bi trebao da spriječi izborne manipulacije je započeo odlazeći gradonačelnik Podgorice, Miomir Mugoša, koristeći porodičnu tragediju i obmanjujući javnost da nije u mogućnosti da porodicama nastradalih radnika na električnom stubu isplati materijalnu pomoć upravo zbog Zakona o finansiranju političkih partija.

Ovakva vrsta morbidne kampanje se nastavlja i dalje, a sada nadležni u Opštini Kolašin tvrde da ne mogu svom teško oboljelom građaninu isplatiti novčanu pomoć potrebnu za hitnu operaciju jer ih u tome navodno sprečava pomenuti Zakon.

U oba slučaja se najbrutalnije manipuliše Zakonom jer suprotno tumačenju funkcionera DPS-a, u zakonu jasno piše da jednokratne socijalne naknade mogu isplaćivati i tokom izbora u obimu koji može biti veći maksimalno 5% u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Ovo potvrđuje da je u oba ova slučaja novčana pomoć mogla biti isplaćena, ali su politički funkcioneri DPS-a radije iskoristili tuđu nesreću kako bi dodatno dezavuisali zakon koji im ograničava dosadašnju praksu zloupotreba socijalne pomoći.

Ovo su samo neki od najsurovijih primjera veoma prljave kampanje DPS-a protiv Zakona o finansiranju političkih partija i manipulacija tim zakonom, kojoj se svojim neradom aktivno priključio i Aleksandar Damjanović kao predsjednik Odbora za ekonomiju finansije i budžet, tijela koje je posebno nadležno za praćenje  pomenutog Zakona.

Damjanović je do sada organizovao sjednice Odbora na kojem su se u najvećem broju slučajeva razmatrali besmisleni zahtjevi crnogorskih institucija za tumačenjem Zakona, svi isključivo inicirani kako bi se u javnosti kreirala slika kako je zakon usvojem da bi se zaustavio život u Crnoj Gori, a ne DPS u kupovini glasova.

Ono što je bila ključna obaveza Damjanovića, a što on do dana današnjeg nije uradio jeste da analizira ogromnu količinu dokumentacije o trošenju javnih fondova uoči izbora koju je Skupština dobila, da od Vlade traži dodatne podatke koji bi ukazali na kršenje zakona, da organizuje tematske sjednice i saslušava odgovorne predstavnike Vlade kako bi se utvrdilo na koji način se raspodjeljuje socijala u izbornom periodu, da li se na taj način kupuj glasovi i zbog čega se novac ne daje ljudima kojima je zaista potreban.

Takođe, Damjanovićeva obaveza je bila da utvrdi na koji se način raspolaže poljoprivrednim kreditima i drugim dotacijama koje se u izbornom periodu  dijele u puno većem obimu nego što je to slučaj u neizbornim godinama, ko se sve zapošljava u državnim organima uoči izbora i na koji način kao i sva druga kršenja Zakona o finansiranju političkih partija.

Od usvajanja novog Zakona o finansiranju političkih partija, Damjanović nije utvrdio niti jednu zloupotrebu ili kršenje tog zakona, niti je bilo pozvan na odgovornost, političku ili krivičnu.

Zbog toga i ne čudi činjenica da su prilikom usvajanja Zakona o finansiranju političkih partija, upravo poslanici DPS-a podržali Damjanovićev amandman kojim mu je povjereno da se bavi parlamentarnim nadzorom nad sprovođenjem tog zakona, jer su u DPS-u očigledno bili sigurni da, dok god se Damjanović bavi tim poslom, ni jedan njihov funkcioner neće odgovarati zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija i zbog zloupotreba državnih fondova za potrebe svoje partije.

Bez obzira na to da li su motivi Damjanovića da dezavuiše Zakon o finansiranju političkih partija lični politički interesi i “dilovi” koje ima sa poslanicima DPS-a ili ljutnja zbog činjenice da se on ne nalazi na izbornoj listi partije kojoj zvanično pripada za predstojeće lokalne izbore, upozoravamo ga da svojim ponašanjem nanosi ogromnu štetu svim crnogorskim građanima, čiji je ključni interes da se prestane sa izbornim manipulacijama od strane partije na vlasti i da se konačno povrati povjerenje građana u izborni proces.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.