Fiktivne javne rasprave ne daju kvalitetna rješenja

0

Ministarstvo pravde je organizovalo javne rasprave o ključnim zakonima samo sa ciljem da formalno ispoštuje formu, a ne da zaista sasluša stručnu i opštu javnost kako bi se došlo do najboljih rješenja.

Predstavnici MANS-a su prisustvovali takozvanoj raspravi o Zakonu o specijalnom tužilaštvu, koja je poslužila kao promotivni skup ministra pravde na kome su čelnici pravosudnih institucija slušali sami sebe i odmah nakon toga napustili prostoriju.

Iz tog razloga MANS neće učestvovati na sličnim parodijama javnih rasprava, već ćemo pisane komentare i amandmane dostaviti Skupštini. Ovo posebno zbog činjenice da Ministarstvo pravde vrlo dobro zna šta su nedostaci predloženih zakona, kao i zašto su propustili da iz hrvatskog zakona prepišu ključne norme koje bi obezbijedile da Specijalno tužilastvo zaista da rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala.

Ovo nije prvi, a vjerovatno ni poslednji put da Ministarstvo pravde predlaže zakone sa očiglednim rupama koje kriminalcima omogućavaju da izbjegnu pravdu i zbog kojih sudstvo i tužilastvo, sve i da hoće, ne može dati rezultate. Umjesto konkretnih rješenja koja je lako naći u uporednom zakonodavstvu i praksi drugih zemalja, jedino rješenje koje predlaže Ministarstvo kojim upravlja bivši šef nekadašnje zloglasne UDBE je da se produži vrijeme u toku koga policija može prisluškivati i pratiti građane. Kada imamo u vidu da su ove mjere korišćene kako bi se vršio pritisak na predstavnike NVO, posebno MANS-a, u cilju zaštite privatnosti kriminalaca, jasno je da namjera tog ministarstva nije borba protiv kriminala, već protiv onih koji taj kriminal prijavljuju.

Već godinama unazad sa relevantnih međunarodnih adresa Crna Gora u kontinuitetu dobija zamjerke da je potreba jasno deklarisana politička volja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, a naša zemlja se zbog nedostatka te volje naziva i “mafijaškom državom” i sigurnom lukom za domaće i svjetske kriminalce. Ono što ministarstvo sada radi sa ovim Zakonom je kristalno jasna manifestacija nedostatka volje da se država ozbiljno bavi problemom koji je u potpunosti zarobio institucije sistema.

Koliko napora u Vladi ulažu u fingiranje javne rasprave kako bi se zadovovoljila pravna forma ali ne i sama suština tog procesa, dovoljno govori podatak da je tokom mjeseca avgusta i sezone godišnjih odmora Vlada na javnu raspravu stavila čak 13 zakona. Među resorima u ovakvoj praksi prednjači upravo Ministarstvo pravde koje je kandidovalo čak pet zakona, među kojima su i Zakon o specijalnom tužilaštvu i izmjene Zakona o krivičnom postupku.

MANS neće učestvovati na fiktivnim raspravama, već će Skupštini, ali i međunarodnoj zajednici dostaviti ozbiljne i stručne komentare predloženih zakonskih rješenja od kojih ako ostanu ovakva koristi mogu imati samo partijski činovnici, korumpirani političari i šefovi organizovanih kriminalnih grupa.

MANS

Komentari su isključeni.