Funkcionerima DPS-a 630.000 eura za zapošljavanje uoči izbora

0

Nakon raspisivanja parlamentarnih izbora Vlada Crne Gore je odlučila da privatnim kompanijama koje se povezuju sa vladajućom partijom dodijeli 630.000 eura za zapošljavanje 80 novih radnika, više od polovine ukupnih sredstava koja su po tom osnovu podijeljena kao podrška direktnim investicijama, pokazuju dokumenta koja su analizirali Istraživački centar MANS-a i Vijesti.

Na sjednici Vlade od 27. jula ove godine, dvije sedmice nakon raspisivanja parlamentarnih izbora, donijeta je odluka o dodjeli sredstava za šest kompanija od kojih se najmanje dvije mogu direktno povezati sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista (DPS). Samo za te dvije kompanije, Vlada je opredjelila iznos od oko 630.000 eura kao podršku za otvaranje novih radnih mjesta do kraja ove godine, odnosno sumu od 7.000 do 8.000 eura za svako od 80 predvidjenih radnih mjesta.

Kompaniji “Meso-promet” iz Bijelog Polja su odlukom opredijeljena sredstva u iznosu od 560.000 Eura, a ona se se prema investicionom projektu obavezala da će do kraja godine zaposliti 70 osoba u sektoru mesne industrije. Ova bjelopoljska kompanija je u vlasništvu visokog funkcionera DPS-a Himlija France, koji je prošle godine izabran za člana Glavnog odbora te partije. Najnoviji podaci o finansiranju izborne kampanje DPS-a za predstojeće izbore pokazuju da je Franca svoju partiju u avgustu ove godine pomogao sa donacijom od 2.000 Eura.

Vlasnik “Meso-prometa” Himlija Franca kazao je da ta kompanija “ne vodi posao na taj način”. “Postojimo 26 godina i nikada se time nijesmo bavili”, poručio je Franca.

Napomenuo je da je kompanija počela projekat prije još godinu dana, te da tada nije zaokružen “zbog nekoliko uslova koji nijesu na vrijeme mogli da budu ispunjeni”. Ističe da kompanija “ne dobija sredstva od Vlade gratis”, već da mora dostaviti bankarsku garanciju “što ne može biti gotovo do izbora”.

“Apsolutno nam ne pada na pamet da se bavimo ičim što nije u djelokrugu rada kompanije”, zaključio je on.

Druga kompanija koja se može dovesti u vezu sa vladajućom partijom jeste nikšićki “Comp – Commerc” u u vlasništvu Ranka Jovovića, člana opštinskog odbora DPSa u Nikšiću. Ova kompanija je nedavno kupila hotel Onogošt u Nikšiću, a od Vlade je ovim putem dobila 70.000 eura, uz obavezu da do kraja godine u tom hotelu zaposli 10 lica. Ovo je samo prvi dio ugovora koji je ova kompanija sklopila sa Vladom a koji joj omogućava da do kraja 2018. godine dobije još 280.000 eura po osnovu zapošljavanja u pomenutom hotelu.

Vlasnik “Comp Commerc” Ranko Jovović kratko je kazao da da ta kompanija “zapošljava ljude tokom cijele godine, a ne samo u predizbornim mjesecima”.

Zanimljivo je da je Jovović hotel “Onogošt” kupio iz kredita u iznosu od million eura koji mu je dodijelio Investiciono razvojni fond (IRF). To nije jedini projekat ovog funkcionera DPSa koji je podržao IRF. Krajem 2015. godine je na Vučju otvorena fabrika peleta u vlasništvu Jovovića za koju je IRF obezbijedio kredit od 160.000 Eura.

Kada su u pitanju ostale četiri kompanije koje su se bile prijavile na poziv Vlade za dodjelu sredstava, važno je napomenuti da je ukupan iznos koji je njima odobren niži u odnosu na sredstva za zapošljavanje u 2016. godini koja su odobrena kompanijama koja su vlasništvu DPS funkcionera. Tako je za ostale kompanije izdvojeno 521.000 eura, kao podrška za otvaranje 77 radnih mjesta. Pored kompanija u vlasništvu France i Jovovića, sredstva su bila odobrena i kompanijama „Milkraft Leche“, „Hemomont“, „Dima Engineering“ i „Bekom Co“.

Poziv kompanijama da se prijave za dodjelu sredstava za podsticanje zapošljavanja je bio raspisan na osnovu Uredbe o podsticanju direktnih investicija koju je Vlada donijela u januaru prošle godine. Uredba je uređivala način pružanja finansijske podrške za projekte koji, između ostalog, podrazumijevaju otvaranje novih radnih mjesta na neodređeno vrijeme i doprinose privrednom i regionalnom razvoju Crne Gore. Jedan od ključnih kriterijuma za odabir budućih investicija je bila njihova održivost.

Međutim, prije raspisivanja poziva za ovogodišnja sredstva, Vlada je u decembru prošle godine iz uredbe brisala kriterijum “održivosti investicionog projekta”, što u praksi može rezultirati kratkoročnim zapošljavanjima koja su, prema dosadašnjim iskustvima, pogodno oruđe za predizborne pritiske na zaposlene.

Nakon raspisivanja izbora se sjetili da im fali novca za zapošljavanje

Na sjednici Vlade Crne Gore na kojoj su odobrena sredstva za kompanije u vlasništvu DPS funkcionera Sekretarijat za razvojne projekte je informisao Vladu da će ovogodišnji budžet programa podsticanja direktnih investicija biti nedovoljan da pokrije sve projekte čije se finansiranje planira nakon raspisivanja izbora. Predlog Sekretarijata je bio da se ovogodišnji planirani budžet za tu svrhu od 620.000 Eura, poveća za dodatnih 211.000 Eura, ali još uvijek nema informacija da li je to i odobreno od strane Vlade Crne Gore.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Lazar Gridinić (MANS)
Tina Popović

Komentari su isključeni.