Hapšenje aktivista MANS-a nije bilo u cilju izvođenja pred sudsku vlast

0

Poštovani,

obavještavam Vas da ćemo sjutra predati prijavu Savjetu za građansku kontrolu rada policije zbog nezakonitog postupanja policije, kršenja osnovnih ljudskih prava i neosnovanog šestočasovnog lišenja slobode zaposlenih u MANS-u.

U prijavi ćemo navesti odredbe Ustava, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i crnogorskih zakona koje je policija kršila u konkretnom slučaju, kao i konkretne presude Evropskog suda za ljudska prava koje pokazuju da je takvo postupanje policije kršenje osnovnih ljudskih prava. Tako, službenici policije prilikom lišenja slobode aktiviste MANS-a nijesu obavijestili o razlozima lišenja slobode, o pravima koja imaju i o prirodi i razlozima za optužbu protiv njih. Takođe, tokom proizvoljnog lišenja slobode u trajanju od skoro šest časova, ova lica nijesu imala mogućnost bilo kakvog djelotvornog pravnog lijeka kojim bi se takva proizvoljna odluka ispitala u najkraćem roku, kako to nalažu navedeni propisi i standardi utvrđeni stavovima Evropskog suda za ljudska prava.

Savjet ćemo obavijestiti i da je advokat uhapšenih po naređenju starješina policije morao čekati sat vremena na prijavnici, prije nego mu je dozvoljen kontakt sa svojim klijentima. Dalje, Savjet ćemo upoznati i sa činjenicom da je policija licima lišenim slobode tek tri sata nakon hapšenja saopštila da se tužilac izjasnio da u njihovim radnjama nema elemenata bića krivičnog djela i da će zato biti privedeni sudiji za prekršaje. Takođe, u službenoj zabilješci policije koja je dostavljena sudiji za prekršaje nema ni jedne riječi o osnovu lišenja slobode i obrazloženju postojanja nekog od osnova za lišenje slobode.

Dakle, aktivisti MANS-a bili su lišeni slobode skoro šest časova i za to vrijeme niko ih nije upoznao o prirodi i razlozima optužbi protiv njih, o pravima koja imaju, o osnovu lišenja slobode i zadržavanja, o razlozima zašto odmah nijesu privedeni tužiocu ili sudiji za prekršaje, niti je iko pokušao da obavi razgovor sa njima, ali im je jasno naglašeno da prostorije policije ne mogu napustiti dok im starješine policije to ne dozvole.

U skladu sa stavovima Evropskog suda za ljudska prava, svrha hapšenja nekog lica mora biti da se to lice izvede pred sudsku vlast u najkraćen roku ili pak da se spriječi da ne izvrši neko kažnjivo djelo. Zato su službenici policije bili dužni da lica lišena slobode odmah izvedu pred sudiju, a ne satima da ih drže zatvorene dok traže šta bi im mogli staviti na teret. Takođe, policija je bila dužna da spriječi radnje aktivista MANS-a ako su smatrali da njima čine kažnjiva djela, a ne da ih neosnovano lišavaju slobode u momentu kada nijesu preduzimali bilo kakve radnje.

U svakom slučaju, nesporno je da hapšenje aktivista MANS-a nije bilo u cilju izvođenja pred sudsku vlast, jer je policija već priznala da je satima nakon hapšenja obaviještena od tužioca da u konkretnom slučaju nema krivičnog djela. Takođe, hapšenje nije bilo ni u cilju sprječavanja vršenja nekog kažnjivog djela jer je policija pasivno posmatrala sve radnje uhapšenih lica, a lišila ih je slobode kada nijesu preuzimali ništa.

Podsjećamo javnost i Savjet za građansku kontrolu rada policije da za sve navedene tvrdnje posjedujemo dokaze. Takođe, podsjetićemo Savjet da je nedavno dva puta utvrdio da je policija kršila zakon i prekoračivala ovlašćenja prema aktivistima NVO MANS i da je oba puta dobila preporuku da ubuduće to ne čini i da poštuje zakon.

Na žalost, policija se oglušila o preporuke da poštuje zakon i svaki sljedeći put je sve brutalnije kršila osnovna prava zaposlenih u MANS-u. Štaviše, novoizabrani direktor policije umjesto da bar deklarativno najavi da će riješiti nerasvijetljena ubistva i da će uhapsiti aktere korupcije na visokom nivou, bez obzira što je njihovom voljom izabran, javno saopštava da bi policija opet isto postupila prema aktivistima MANS-a.

Tako je direktor policije odmah nakon što je izašao iz nazakonitog v.d. stanja saopštio da će policija nastaviti da krši prava aktivista MANS-a i da ga ne zanima suzbijanje kriminala.

Evropski standardi govore da je navedeno postupanje policije nezakonito i da predstavlja kršenje ljudskih prava, ali zar bi policajac Stojanović bio izarbran za direktora da zna evropske standarde i ljudska prava i da je spreman da ih poštuje? Ipak, od policajca Stojanovića očekujem bar toliko karaktera da dosljedno ostane pri izjavi da bi opet uradio isto. Kada se u Crnoj Gori uspostavi vladavina prava riješiće se nerasvijetljena ubistva i procesuirati korupcija na najvišem nivou, ali i mnogi akteri korupcije koji su nevršenjem dužnosti to opstruisali. Tada će izjava policajca Stojanovića da bi opet uradio isto svakao imati veći značaj.

Na kraju, očekujemo da Savjet u najkraćem roku postupi po našoj prijavi bez obzira što policija ignoriše njihove zaključke i preporuke.

Punomoćnik NVO MANS:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.