Pismo ambasadoru Evropske Unije u Crnoj Gori, Mitji Drobniču

0

MANS je danas poslao pismo ambasadoru Evropske unije u Crnoj Gori, Mitji Drobniču u kome smo ga obavjestili o neosnovanom hapšenju naših aktivista koji su suprotno zakonu zadržani u policiji u trajanju od skoro šest sati, i zatražio njegovu reakciju prema nadležnim državnim organima.

U pismu se navodi da se MANS detaljno bavio pitanjem Kombinata aluminijuma Podgorica čije dugove Vlada i Skupština u kontinuitetu prebacuju na građane, dok se mnoga dokumenta koja se odnose na državnu pomoć toj kompaniji kriju od javnosti, suprotno zakonima ove države i Sporaumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Zbog toga je MANS u petak, 21. juna organizovao performans ispred Skupštine povodom usvajanja zakona kojim se povećava PDV, uvjereni da se to poresko opterećenje građana i privrede uvodi zarad plaćanja dugova KAP-a čije vraćanje je vlada garantovala na nezakonit i netransparentan način.

Tom prilikom nekoliko aktivista MANS-a je lišeno slobode od strane obezbjeđenja Skupštine, a prilikom hapšenja nas nisu obavijestili o razlozima lišavanja slobode, što nisu učinili ni skoro šest sati kasnije, koliko smo bili zadržani u policiji.

Štaviše, policija čak ni u službenim zabilješkama dostavljenim Sudu za prekršaje nije navela niti razloge lišavanja slobode, kao ni razloge zadržavanja u policiji u trajanju od skoro šest sati, iako im je to bila zakonska obaveza.

Pored toga, našem advokatu je bilo onemogućeno da ima pristup uhapšenima i to mu je omogućeno tek nakon više od sat vremena.

Inače, do policijskih prostorija smo transportovani vozilom interventne policije koja je zadužena za borbu protiv najtežih oblika kriminala, a čiji službenici su u toku trajanja pritvora bili zaduženi za ograničavanje slobode predstavnike MANS-a.

Iz svih navedenih razloga, uvjereni smo da je u ovom slučaju riječ o zloupotrebi policijskih ovlašćenja sa ciljem vršenja represije nad aktivistima MANS-a, zbog naših javno iznijetih stavova o korupciji vezanoj za Kombinat aluminijuma.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda propisuje pravo na slobodu i sigurnost, odnosno da svako ko je uhapšen ima pravo da odmah bude informisan o razlozima za hapšenje, pravo na branioca, pravo da bez odlaganja bude izveden pred sudiju da mu se sudi u razumnom roku ili da bude pušten na slobodu do suđenja.

Uvjereni smo da ovakvo ponašanje policije nije primjereno državi koja je kandidat za članstvo i sprema se za otvaranje poglavlja 23 i 24, pa očekujemo da će ambasador EU u Crnoj Gori od nadležnih državnih organa tražiti puno poštovanje zakona od strane policije i ljudskih prava antikorupcijskih aktivista, ali i svih drugih građana koji koriste svoje pravo na slobodu govora.

MANS

Komentari su isključeni.