Imenovanjem predstavnika MANS-a u Radnu grupu, Vlada Crne Gore priznala grešku

0

Današnjom odlukom da imenuje predstavnika MANS-a u Radnu grupu za 23. pregovaračko poglavlje, Vlada je priznala grešku i popustila pod pritiskom domaće i međunarodne javnosti. Nadamo se da će na ovom primjeru naučiti lekciju da se za nezakonit rad snose posledice.

Vlada je današnjom odlukom ispravila prethodne nezakonitosti, zahvaljujući kojima je MANS izbacila iz Radne grupe za 23. pregovaračko poglavlje, sve sa ciljem da marginalizuje temu borbe protiv korupcije i da ne dozvoli da se na sjednicama Radne grupe raspravlja o ovom, za Crnu Goru ključnom problemu.

Ovim je potvrđeno da je prethodna Odluka Vlade donijeta u potpuno nezakonitom postupku, te da je pokušaj marginalizacije teme borbe protiv korupcije bio više nego očigledan. Nakon brojnih pritisaka domaće i međunarodne javnosti, Vlada je očigledno morala da proguta gorku pilulu i da ipak omogući MANS-u učešće u Radnoj grupi.

Kao članovi Radne grupe insistriaćemo da se utvrde ključni nedostaci u borbi protiv korupcije, pojedinačne odgovornosti svih onih koji su trebali da obezbijede rezultate a to nisu učinili uključujući predstavnike policije, tužilaštva i sudstva, kao i da se konačno preduzmu ozbiljni koraci u cilju obezbjeđivanja konkretnih rezultata u ovoj oblasti.

MANS

Komentari su isključeni.