Izmjenama ZoSPI uvedena je mogućnost ograničenja pristupa informacijama

0

Pozivamo parlamentarne partije da podnesu Predlog za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama (ZoSPI) koja ograničava pravo pristupa javnim podacima u većoj mjeri nego što to predviđa Ustav Crne Gore.

U članu 51 Ustava garantuje se da svako ima pravo pristupa informacijama u posjedu državnih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja i da se to pravo može ograničiti samo ako je to u interesu zaštite života, javnog zdravlja, morala i privatnosti, vođenja krivičnog postupka, bezbjednosti i odbrane Crne Gore, spoljne, monetarne i ekonomske politike. Suprotno tim odredbama Ustava, izmjenama ZoSPI uvedena je mogućnost ograničenja pristupa informacijama koje zavisi od slobodne volje vlasti da li će neki dokument označiti tajnom.

Izmjene ZoSPI omogućavaju da Ustavno pravo pristupa informacijama proizvoljno može ograničiti bilo koji državni organ i to u bilo kojoj oblasti, a ne samo u onima koje su propisane Ustavom kao moguća ograničenja. Na taj način, izmijenjeni ZoSPI ima šire ograničava pristup informacijama nego Ustav, čime se krši najviši pravni akt ali i brojne međunarodne Konvencije koje uređuju ovu oblast.

Ovakve izmjene, usvojene na predlog poslanika DPS-a, podrazumijevaju da pristup bilo kojoj informaciji koju organ vlasti odluči da označi kao tajnu više neće biti moguće ostvariti na osnovu ZoSPI. Istovremeno, onemogućava se sudska kontrola u svakom slučaju kada bi se organ vlasti proizvoljno i to bez ikakvog obrazloženja pozvao na tajnost podataka.

Na taj način se ostavlja ogromna mogućnost ograničenja pristupa informacijama radi prikrivanja zloupotrebe, korupcije i drugih krivičnih djela. Ovo je posebno problematično ako imamo u vidu da organi vlasti već imaju tradiciju kršenja zakona u ovom dijelu, što potvrđuju na stotine sudskih presuda.

Zbog svega toga smatramo da ovakvo zakonsko rješenje ide isključivo na ruku korumpiranim funkcionerima kako bi krili svoj nezakonit rad, te da je sa tim ciljem i donešeno.

Stoga pozivamo poslanike svih parlamentarnih partija da pokrenu postupak ocjene ustavnosti odredbe ZoSPI koja nema pravno uporište kako u Ustavu tako i u međunarodnim propisima.

MANS

Komentari su isključeni.