Povodom saopštenja poslanice DPS-a, Marte Šćepanović

0

Umjesto priznanja da usvojene izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama predstavljaju ogroman korak unazad kada je u pitanju transparentnost i suprotne su evropskim standardima, poslanica Demokratske partije socijalista, Marta Šćepanović po ko zna koji put brani interese korumpiranih javnih funkcionera.

Poslanici DPS-a su predložili amandmane na taj Zakon bez konsultacija sa strukom, bez uključivanja i bez znanja nadležnih institucija i nevladinog sektora, kao i bez mišljenja eksperata Evropske komisije.

O namjeri vladajuće partije da usvoji sporne izmjene zakona daleko od očiju javnosti svjedoči i činjenica da je Skupština raspravljala o tom pitanju ukupno 12 minuta, a ni jedan od diskutanata nije ni pomenuo amandmane DPS-a. Ni riječi o tome nisu rekli kako predstavnik Vlade, Željko Rutović u predstavljanju izmjena zakona, tako ni jedini poslanik koji je diskutovao, Bogdan Fatić iz redova DPS-a, koji su govorili samo o dijelu izmjena vezanom za ponovnu upotrebu informacija.

Izvjestioci Odbora koji pominje Šćepanović, a koji su predložili te izmjene, objavljene na sajtu Skupštine bez ikakvog obrazloženja, nisu željeli riječ na sjednici Skupštine.

Posebna ironija je u činjenici da je skupštinsku raspravu o tom pitanju vodio Branimir Gvozdenović koji je ranije, na poziciji ministra, brutalno kršio baš taj zakon upravo u slučajevima višemilionskih poslova čije štete i danas plaćaju građani, a što su potvrdile i brojne sudske presude.

Amandmanima poslanika DPS-a je predviđeno da se zakon ne odnosi na podatke koji su proglašeni tajnom, čime se ukida sudska kontrola i omogućava vlasti da proglasi tajnom šta god hoće bez bilo kakve provjere. Istovremeno, izmjenama se briše član koji je ranije obavezivao Agenciju za slobodan pristup informacijama da donosi meritorne odluke, odnosno da suštinski odlučuje da li je dozvoljen pristup traženoj informaciji i tako prekine začarani krug.

Zbog toga je izjava poslanice Šćepanović ne samo netačna, već i licemjerna, jer DPS-ovi amandmani zasigurno nisu povećali efikasnost postupka. Štaviše, kada te izmjene zakona stavimo u kontekst postojeće prakse izvršne vlasti koja već sada pokušava da sakrije upravo one poslove za koje se troši ogroman novac građana, očigledno je da su amandmani poslanika DPS-a podnijeti sa ciljem zaštite korumpiranih funkcionera i njihovih prljavih poslova, a na štetu građana i države.

MANS

Komentari su isključeni.