Izrada Analize primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama

0

U cilju izrade Analize primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Radna grupa koja je sastavljena od predstavnika Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i nevladinog sektora, a čiji je MANS član, poziva zainteresovanu javnost da dostavi komentare, sugestije, primjedbe na postojeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao i njegovu primjenu uopšte.

Detaljnije informacije možete naći u Saopštenju Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

NVO MANS

Komentari su isključeni.