Crnagoraput

0

Direkcija za saobraćaj je nakon isteka četvorogodišnjeg ugovora o održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva Crne Gore za period 2010-2014. godine, na nezakont način potpisivala anekse ugovora sa izvođačem radova, podgoričkom firmom „Crnagoraput“. Naime, nakon što je propustila da na vrijeme objavi tender za nastavak radova na održavanju putne infrastrukture za naredne četiri godine, Direkcija je uz saglasnost Vlade Crne Gore, zaključila anekse osnovnog ugovora sa „Crnagoraputem“ prvo u maju, a onda i u oktobru 2014. godine za dodatnih 8,2 miliona eura za ukupno 10 mjeseci. Ova firma je po novom pozivu za održavanje državnih puteva u periodu 2014-2018. godina ponudila iznos od 8,8 miliona eura za 12 mjeseci, što je znatno povoljnija cijena od one koja je aneksima ugovorena za dva mjeseca kraći vremenski period.

Direkcija za saobraćaj Crne Gore je sklopila sa firmom „Crnagoraput“ iz Podgorice Ugovor o izvođenju radova na održavanju i zaštiti 52 magistralna i regionalna puta u Crnoj Gori za period od juna 2010. do kraja maja 2014. godine, ukupne vrijednosti 39,7 miliona eura, odnosno 9,9 miliona eura na godišnjem nivou. U prvoj godini, vrijednost izvršenih radova iznosila je 9,3 miliona eura, u drugoj godini realizovano je 11,4 miliona eura, trećoj godini u 52 putna pravca investirano je 8,8 miliona eura, i konačno od juna 2013. do završetka maja 2014. godine za posao održavanja i zaštite puteva u Crnoj Gori utrošeno je 8,8 miliona eura planiranih sredstava.

Nakon realizovanja četvorogodišnjeg posla sa podgoričkom firmom „Crnagoraput“, Direkcija za saobraćaj je trebala da vrijeme da sprovede novi tender za ugovaranje novog četvorogodišnjeg ugovora za održavanje puteva, koji su nakon analize dotadašnjih radova svedeni na pet sekcija, i to: Kotor, Podgorica, Nikšić, Berane i Pljevlja.[2] Međutim, u aprilu 2014. godine, odnosno dva mjeseca prije isteka četvorogodišnjeg ugovora sa „Crnagoraputem“, Ministarstvo saobraćaja, odnosno Direkcija za saobraćaj nije bila ni objavila tender, već se obratila Vladi Crne Gore sa zahtjevom da se saglasi sa potpisivanjem aneksa osnovnog ugovora sa dotadašnjim izvođačem radova, koji bi izvodio radove u narednih četiri mjeseca, za koliko je procijenjeno da će trajati tenderska procedura za izbor izvođača radova u novom četvorogodišnjem roku.

Kompletnu studiju slučaja preuzmite OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.