Servis MANS-a za podršku u pristupu informacijama

0

Pristup tačnim i provjerenim informacijama predstavlja jedan od neophodnih preduslova za odgovorno novinarstvo, posvećeno opštem dobru i javnom interesu. Crna Gora se svakodnevno suočava sa brojnim izazovima kada su u pitanju dezinformacije i lažne vijesti, ali i pristup zvaničnim informacijama u posjedu državnih institucija.

Kompleksni upravni postupci za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacija posebno mogu demotivišuće djelovati na novinare čije redakcije nemaju dovoljno resursa da do kraja pravno sprovedu sve te postupke.

MANS već duži niz godina održava servis podrške građanima, medijima i drugim društvenim činionicima koji su zainteresovani ostvare pristup informacijama koje su u posjedu neke državne institucije. Prije nekoliko godina smo kao odgovor na COVID19 krizu, predstavili aplikaciju za pametne mobilne telefone (Android i iOS operativni sistem) koja je korisnicima omogućila da na jednostavniji način šalju zahtjeve za informacijama i dobijaju odgovor na iste.

Sada pružanje tog servisa za novinare nastavljamo u sklopu #SustainMedia programa koji implementiraju Njemačka razvojna agencija GIZ, DW Akademia i Internews, uz finansijsku podršku Evropske unije i njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

U narednih godinu dana, uz podršku pomenutih partnera, MANS će nastaviti da crnogorskim novinarima pruža pravnu i logističku pomoć u pristupu informacijama koje su u posjednu državnih institucija. Takozvani Servis slobodnog pristupa informacijama (SPI servis) podrazumijeva pomoć prilikom podnošenja zahtjeva i dobijanje odgovora od nadležnih institucija, ali i vođenje svih pravnih postupaka u slučajevima kada institucije ne dostave informacije, u skladu sa zakonom.

MANS zbog toga poziva crnogorske novinare da iskoriste neki od kanala komunikacije i podnesu zahtjev za slobodan pristup informacijama, a mi ćemo se potruditi da dobiju tražene podatke i dokumenta.

SPI servisu je moguće pristupiti putem naše aplikacije za pametne telefone “Pitajte institucije” koju je moguće preuzeti na Google Play Store ili iOS App Store, ili skeniranjem koda u nastavku ovog texta.

Zahtjev se takođe može podnijeti popunjavanjem forme na web platformi https://www.mans.co.me/pitajte-institucije/ ili direktno na mail naših operatera  spi@mans.co.me  

Korišćenje zvaničnih, provjerenih informacija, bilo da je u pitanju dnevno izvještavanje ili istraživačko novinarstvo, nezamjenljiv je alat u borbi protiv korupcije i moćan saveznik u demokratizaciji jednog društva.  

Novinarstvo bez činjenica je samo propaganda!

MANS

Komentari su isključeni.