Javni radovi i tajni poslovi

0

Ova publikacija nastala je kao rezultat sprovođenja projekta o kontroli postupaka nabavki za javne radove, čije su pojedinačne procijenjene vrijednosti iznad 100.000 eura. Projekat je u periodu 2011/2012 godina sprovodila Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori.

U posmatranom periodu MANS je pratio proceduru sprovođenja svih postupaka dodjele javnih radova, koje se odnose na ugovore sa kompanijama ukupne vrijednosti veće od 100.000 eura. Takođe smo analizirali i više postupaka javnih nabavki iz perioda prije 2011. godine, koji su nam prijavljeni po osnovu SOS linije za korupciju. Upravo takvi primjeri su, nakon detaljne analize, pokazali neka od najdrastičnijih kršenja Zakona o javnim nabavkama.

U okviru ove publikacije MANS je posebno obradio najčešča kršenja Zakona o javnim nabavkama na koje smo zabilježili tokom perioda monitoringa i istraživanja. Ona se odnose na favorizovanje kompanija povezanih sa donosiocima odluka, naknadno povećanje ukupne cijene posla i uvođenje dodatnijh radova kao opravdanja za višu konačnu cijenu posla, prekoračenje rokova za realizaciju ugovora i propuštanje naplate penala koji su definisani ugovorom, kršenje načela konkurencije i transparentnosti i konflikt interesa među učesnicima postupka javne nabavke.

Istraživanje za potrebe ovog projekta je rađeno isključivo na osnovu dokumentacije dobijene korišćenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama. U tu svrhu je prikupljena velika količina podataka koja uključuje kompletnu tendersku dokumentaciju za pojedine javne radove, ali i ugovore koje su naručioci potpisivali sa izabranim ponuđačima. Kako je jedan od ciljeva projekta bilo i povećanje transparentosti cjelokupnog postupka dodjele ugovora o javnim radovima u Crnoj Gori, MANS je ovu dokumentaciju učinio dostupnu i javnosti na svojoj internet prezentaciji1.

Pored toga, dokumentacija je poslužila za sastavljanje studija slučaja koje se nalaze u ovoj publikaciji ali i za podnošenje brojnih krivičnih prijava protiv državnih organanaručilaca javnih radova i kompanija injihovoh vlasnika za koje se sumnjalo da krše Zakon o javnim nabavkama.

Kompletnu publikaciju možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.