Saopštenja za medije
0

Projekat na rtu Zavala, za organe lokalne samouprave izgleda predstavlja apsolutni prioritet, te se stoga svako ukazivanje na očigledno kršenje zakona od strane moćnih crnogorsko-ruskih investitora, pokušava neutralisati smiješnim i neuvjerljivim izjavama poput posljednje koju je da Predsjednik Opštine Budva, Rajko Kuljača.

U nijednoj svojoj izjavi, Kuljača nije priznao da se na rtu Zavala nelegalno gradi a osim retoričke spremnosti da odgovara za, kako on kaže, “moguće kršenje zakona”, ništa nije uradio kako bi i konkretno pokazao da su lokalne institucije i on lično vođeni prvenstveno interesima građana Budve a ne profitnim interesima crnogorsko-ruskog investora.

Saopštenja za medije
0

Najnoviji podaci do kojih je došao MANS u slučaju nelegalne gradnje na Zavali ukazuju na sumnju da je namjena prostora na rtu Zavala u postupku donošenja Generalnog urbanističkog plana (GUP) Budva-Bečići, izvršena daleko od očiju javnosti, van javne rasprave i u neformalnom dogovoru sa vlasnicima zemlje, odnosno ruskom Mirax grupom i kompanijom Moninvest u vlasništvu visokog funkcionera DPS-a, Svetozara Marovića.

Nacrt GUP-a Budva-Bečići je stavljen na javnu raspravu u periodu od 12. aprila do 12. maja 2007. godine. Nacrtom plana iz aprila 2007. godine, na prostoru Zavale je bilo planirano zadržavanje postojećeg stanja, odnosno u kartama je taj prostor bio definisan kao „gradske šume i parkovi”.

Saopštenja za medije
0

Izjava Predsjednika Opštine Budva, Rajka Kuljače da za nelegalnu gradnju na rtu Zavala još uvijek niko nije odgovarao, te da slučaj Zavale on vidi kao negativnu kampanju protiv Opštine Budva je samo još jedna potvrda tvrdnji MANS-a da kod lokalnih funkcionera ne postoji apslolutno nijedan motiv za poštovanje zakona jer do sada, niko nikada nije odgovarao za stanje u kakvom se Budva nalazi.

Kuljača je itekako svjestan svih propisa i zakona koje propisa koje je u konkretnom slučaju prekršio crnogorsko-ruski investitorski tandem, ali i svih mjera koje je on kao Predsjednik Opštine i predsjednik Koordinacionog tijela za suzbijanje nelegalne gradnje na primorju morao preduzeti kao i odgovornosti koju bi u pravnoj državi morao da snosi i on i njegovi saradnici.

Parlament
0

MANS je danas Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu podnio inicijativu da na sledećoj sjednici tog radnog tijela stavi na dnevni red i razmatra slučaj postupanja nadležnih organa opštine Budva u slučaju nelegalne gradnje na rtu Zavala kod Budve.

Naime, članom 40. Poslovnika Skupštine definisano je da, između ostalog, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmatra i druga pitanja koja se odnose na osnivanje, organizaciju i nadležnost organa vlasti i postupak pred tim organima, ali i krivična i druga djela, odnosno odgovornosti i kazne.

Saopštenja za medije
0

Javna rasprava o Nacrtu urbanističkog projekta “Turistički kompleks Zavala” je samo puko ispunjavanje zakonske obaveze Opštine Budva da ovaj dokument prije usvajanja u lokalnom parlamentu prezentuje građanima Budve.

Naravno, za očekivati je bilo da interesovanje građana bude zanemarljivo kada se uzme u obzir činjenica da je svakome u Budvi jasno da je odluka o tome šta će se graditi na Zavali donijeta mnogo ranije prije javne rasprave, da je poznato ko stoji iza cijelog projekta, kao i da ruski investitor nelegalnom gradnjom već odredio šta će konačno biti namjena tog prostora.

Saopštenja za medije
0

MANS je danas zahvaljujući Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od Komunalne policije Budva dobio na uvid kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak inspekcijskog nadzora nad gradnjom objekata na rtu Zavala.

MANS je od Komunalne policije Budva zatražio kopije svih rješenja o zabrani gradnje, rješenja o pečaćenju gradilišta i objekata, rješenja o rušenju, prekršajnih i krivičnih prijava protiv investitora, kao i kompletnu korespodenciju između ove institucije i Ministarstva ekonomije po pitanju nelegalne gradnje na Zavali

Saopštenja za medije
0

MANS je danas pozvao novoimenovanu Vrhovnu državnu tužiteljicu, Ranku Čarapić da konačno nešto preduzme po pitanju slučaja Zavala i krivične prijave koju je MANS dostavio prije gotovo dvije nedelje.

MANS je 3. aprila ove godine tužilaštvu dostavio krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela protivzakonitog posredovanja i lažnog predstavljanja, a u namjeri da sebi i povezanim licima obezbijedi korist.

Saopštenja za medije
0

Predstavnik MIRAX Grupe u Crnoj Gori, Vječslav Lejbman je svojom jučerašnjom izjavom otklonio i posljednju sumnju u više nego posebne i specifične odnose između ove kompanije i Opštine Budva.

Apsolutno se slažemo sa gospodinom Lejbmanom da je Mirax Grupa odlično primljena u Budvi, što im je i omogućilo da više mjeseci nelegalno grade na rtu Zavala, neometani od strane bilo koje institucije budvanske opštine. Takođe nam je jasno zbog čega se Mirax grupa „prijatno osjeća” u Crnoj Gori, kako je naveo Lejbman, jer višemjesečna suspenzija zakona, neplaćanje kazni zbog nelegalne gradnje i pošteda od svih zakonskih sankcija, sigurno predstavlja okruženje u kome se mogu prijatno osjećati investitori Mirax-ovog profila.

Saopštenja za medije
0

Kompanija Mirax Group je nastavkom gradnje pokazala da u Crnoj Gori ili ne postoji institucija dovoljno snažna da se odupre njihovoj namjeri da nelegalno sagrade objekte na rtu Zavala ili da su moguće sprege sa lokalnom vlašću i uticajnim pojedincima u vrhu vlasti toliko snažne da za ovu kompaniju crnogorski zakoni predstavljaju samo mrtvo slovo na papiru.

Pored onog na Zavali, MIRAX ima građevinske projekte i u Americi, Rusiji, Ukraini, Turskoj i Švajcarskoj, ali je malo vjerovatno da ima tretman kakav ima u Crnoj Gori i da joj je u bilo kojoj od ovih zemalja dozvoljeno da gradi suprotno zakonu i bez građevinske dozvole, pa čak ni u Kambodži gdje ova kompanija gradi tzv. Mirax Resort.

Saopštenja za medije
0

MANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu dostavio krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela protivzakonitog posredovanja i lažnog predstavljanja, a u namjeri da sebi i povezanim licima obezbijedi korist.Naime, DOO Mirax Balkan iz Podgorice je otpočela sa izgradnjom objekata na rtu Zavala, bez obzira na to što nije imala građevinsku dozvolu, završeni su pripremni i grubi radovi na izradi dijela objekata, odnosno apartmana za tržište. Vlasništvo nad zemljištem na kome se gradi sporni kompleks ima DOO Zavala invest čiji suvlasnik je kompanija Svetozara Marovića, Moninvest.

Saopštenja za medije
0

Protekle dvije nedelje su pokazale da slučaj Zavale nije samo još jedan slučaj nelegalne gradnje kakvih je u Crnoj Gori na stotine, već da se radi o aferi koja bi u svakom slučaju trebala da bude predmet interesovanja Vrhovnog državnog tužioca.

Kako se novi državni tužilac, gospođa Ranka Čarapić još uvijek nije oglašavala po pitanju slučaja Zavala iako je to bila dužna po zakonu, MANS će naredne nedelje dostaviti krivične prijave protiv glavnih aktera ovog slučaja koji je u punom svijetlu pokazao nemoć državnih institucija pred onim što već sada slobodno možemo nazvati građevinskim lobijima u Crnoj Gori.

Saopštenja za medije
0

Prema podacima sa sajta Mirax grupe, visoki funkcioner DPS-a, Svetozar Marović je 13. marta ove godine, kao predstavnik Vlade Crne Gore potpisao strateski sporazum sa ovom kompanijom, kojim se uredjuju odnosi izmedju Vlade i pomenute kompanije u oblasti razvoja crnogorske turisticke ponude.

Imajući u vidu da ova informacija do sada nije bila poznata javnosti Crne Gore, niti se može naći na sajtu Vlade , bilo bi dobro da gospodin Marović objasni crnogorskoj javnosti u kom svojstvu je ucestvovao na nedavno odrzanom medjunarodnom sajmu nekretnina u Kanu, ko ga je ovlastio da u ime Vlade Crne Gore potpisuje sporazume sa ruskim gradjevinskim firmama i konacno, sta je sadrzina pomenutog sporazuma i na sto se u okviru njega Vlada Crne Gore obavezala.

Saopštenja za medije
0

Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić je ponovo u prepoznatljivom maniru zaprijetio svima onima koji krše zakon, u prvom redu funkcionerima veće članice njegove koalicije iako je svima, pa i onima koji nisu upoznati sa njegovom demokratskom kondicijom i profesionalnim integritetom, jasno da se radi o još jednom praznom balonu koji osim jeftine političke kampanje, i nema drugu svrhu.

Nelegalna gradnja na Zavali nije otpočeta onda kada ju je MANS prijavio, niti je gospodin Marović postao vlasnik zemljišta onda kada je taj podatak MANS prezentovao javnosti, već mnogo ranije, a Krivokapić je da je to htio, i to ne samo po pitanju Zavale, već i drugih nelegalnih projekata koji uključuju visoke državne funkcionere, mogao reagovati i mnogo ranije.

Saopštenja za medije
0

Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, Svetozar Marović je pored nekoliko rusko-crnogorskih kompanija, jedan od vlasnika zemljišta na rtu Zavala, nadomak Budve, na kome ruska kompanija Mirax već izvodi radove na izgradnji novog turističkog kompleksa Astra Montenegro iako plan za taj prostor se još uvijek nije našao pred odbornicima lokalnog parlamenta Budve.

Prema podacima Uprave za nekretnine, više od 40.000 hiljada m2 na rtu Zavala je uknjiženo na kompaniju “Zavala invest” DOO iz Budve čiji su osnivači nekoliko ruskih državljana, kompanija Svetozara Marovića “Moninvest” i crnogorsko-ruska kompanija “Slav-in” čiji osnivač je kompanija “Mirax-Balkan” DOO iz Podgorice. “Mirax-Balkan” je osnovala matična kompanija MIRAX iz Moskve koja i izvodi radove na rtu Zavala.