Saopštenja za medije
0

Nakon slučaja Zavala po osnovu kojeg je završena istraga u Vrhovnom državnom tužilaštvu i koji je proslijeđen Specijalnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, još jedna krivična prijava MANS-a, ovog puta u vezi sa slučajem Ade Bojane, je takođe proslijeđena tužiteljici Stojanki Radović na dalje postupanje. Krivična prijava koja je podnijeta sredinom oktobra 2008. godine je teretila ulcinjske visoke policijske funkcionere Vladana Lakovića i Sabra Buzukovića da su nesavjesno vršili dužnost službenog nadzora nad državnim zemljištem na Adi Bojani što je omogućilo nepoznatim investitorima da uzurpacijom i daljom prodajom zemlje steknu enormnu protivzakonitu korist.

O MANS-u
0

Predmet Zavala je nakon prelaska u nadležnost Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, prvi slučaj te vrste na kojem će crnogorsko tužilaštvo imati prilike da pokaže koliko je spremno da se u oblasti urbanizma bori sa korupcijom i organizovanim kriminalom na najvišim nivoima vlasti.

Zbog sumnje u postojanje niza krivičnih djela, MANS je u aprilu ove godine podnio krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja i protivzakonitog posredovanja, protiv njegovog brata Dragana Marovića zbog zloupotrebe službenog položaja, te protiv Vječslava Lejbmana, direktora MIRAX Balkan zbog skidanja i povrede službenog pečata. Od podnošenja krivične prijave do danas stvari su se bitno promijenile, Svetozar Marović je, makar prema podacima iz Privrednog suda, napustio kompletan posao, a nakon njega, to je učinio i Dragan Sekulić, Marovićev bivši partner u kompaniji MONINVEST iz Budve.

Saopštenja za medije
0

MANS je danas državnom tužilaštvu i Upravi policije dostavio krivične prijave protiv Vladana Lakovića i Sabra Buzukovića bivših načelnika područne jedinice (PJ) Uprave policije Ulcinj, zbog sumnje da su, pojedinačno, tokom vršenja funkcije načelnika policije počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi u slučaju uzurpacije državnog zemljišta na rijeci Bojani.

Podaci do kojih je MANS došao ukazuju na činjenicu da je na području lijeve i desne obale rijeke Bojane, u posljednjih nekoliko godina uzurpirano preko 30.000 m2 državnog zemljišta u zoni morskog dobra, što upućuje na zaključak da je policijski nadzor nad ovom imovinom bio gotovo nepostojeći, te da lokalni investitori i preprodavci državnih placeva nisu u velikoj mjeri ometani od strane ulcinjske policije prilikom vršenja ovog krivičnog djela.

O MANS-u
0

MANS je danas državnom tužilaštvu i Upravi policije dostavio prvu krivičnu prijavu koja se odnosi na slučaj devastacije i uzurpacije državnog zemljišta na rijeci Bojani a protiv direktora ulcinjske Elektrodistribucije, Ljora Nrekića.

Prvi dio krivične prijave koja je podnijeta protiv direktora ulcinjske Elektrodistribucije, odnosi se na sumnju da je počinio krivično djelo protivpravnog zauzimanja zemljišta radi sticanja nezakonite imovinske koristi. Kako se radi o zemljištu sa posebnom namjenom, odnosno zoni Morskog Dobra, propisana kazna za ovo krivično djelo se kreće od 3 mjeseca do tri godine zatvora.

O MANS-u
0

MANS je prethodne nedelje od JP Morsko Dobro na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zatražio katalog nelegalno izgrađenih objekata ali još uvijek nismo dobili odgovor od te institucije. Prema onome što je već saopšteno u javnosti, katalog sadrži popis objekata koji su sagrađeni do prethodne godine i ne uključuju one objekte koji su građeni tokom ove turističke sezone.

Informacije koje MANS posjeduje potvrđuju da pomenuti katalog sadrži 420 objekata i to 128 na lijevoj i 292 na desnoj obali rijeke Bojane. Objekti su pretežno tipa vikend kuća za odmor, ali postoji i određeni broj restorana koji su sagrađeni na obalama Bojane.

O MANS-u
0

Ruska korporacija Miraks jedina je dala ponudu na tenderu koji je opštinsko preduzeće Budva holding raspisalo za osnivanje „joint venture” kompanije koja će gazdovati budućim ekskluzivnim turističkim kompleksom na rtu Zavala.

Budva holdingu, prvoj kompaniji takve vrste u Crnoj Gori, Opština je početkom godine dala na upravljanje tri miliona kvadrata svoje zemlje čija se vrijednost procjenjuje na više od 150 miliona eura, čime je ova firma postala najmoćnije preduzeće u državi.

O MANS-u
0

Tržište državnim placevima na Bojani je uprkos akcijama policije i građevinskih inspekcija još uvijek više nego aktivno. MANS je imao prilike da se u ovo i lično uvjeri pozivajući jedan od brojeva mobilnih telefona koji su vidno postavljeni na obije obale rijeke Bojane.

U razgovoru sa jednim od prodavaca državnih placeva, interesujući se oko uslova kupovine, MANS je saznao da „slobodnih” placeva na samoj obali Bojane više gotovo i nema, ali da se i dalje nude na prodaju placevi u neposrednom zaleđu, svega 30-tak metara od obale.

O MANS-u
0

Najnoviji podaci do kojih je MANS došao obilazeći teren ušća Bojane ukazuju na sumnju da je u „posao” uzurpiranja državne imovine na toj lokaciji i nelegalne gradnje vikendica, pored lokalnih preduzetnika, umiješan i određeni broj za sada nepoznatih službenika policije iz Ulcinja, što je prema građanima koji su i prijavili slučaj, jedan od ključnih uzroka nepostupanja lokalne policije po prijavama za nelegalnu gradnju.

Imajući u vidu da su službenici policije, kao i ta cjelokupna intitucija, makar formalno po novom Krivičnom zakoniku (KZ), prva linija odbrane kada su u pitanju krivična djela kao što je nelegalna gradnja i uzurpacija državne imovine, smatramo da je neprihvatljivo da postoji čak i sumnja da su upravo pripadnici ove institucije na bilo koji način umiješani u pomenuta krivična djela.

O MANS-u
0

Najnoviji podaci do kojih je MANS došao posljednjih dana avgusta ukazuju da su, nakon višemjesečne veoma dobro organizovane devastacije prostora bokokotorskog zaliva, posebno intezivirane aktivnosti na devastaciji još jednog dijela Crne Gore koji je pod posebnom zaštitom države.

Ušće rijeke Bojane u Jadransko more koje nizom dokumenata, uključujući i Prostorni plan Crne Gore zaštićeno kao rezervat prirode i zona za posmatranje ptica, posljednih mjeseci polako nestaje pod naletima građevinskih mašina lokalnih preduzetnika.

O MANS-u
0

Izjava Ministra za ekonomski razvoj, Branimira Gvozdenovića, da Vlada Crne Gore ne zna ko gradi na Zavali, predstavlja vrhunac neodgovornosti i javašluka ali i pokušaj da se umanji lična krivica za sve ono što se desilo na Zavali i Budvi u protekle pola godine.

Vjerujemo da ne postoji niti jedan iole informisani građanin Crne Gore koji može povjerovati u izjavu Gvozdenovića da ne zna ko je investitor nelegalnih objekata na Zavali. Počev od komunikacije sa lokalnom upravom Budve, višemjesečne kampanje u medijima, sponzorstava Mirax grupe, do činjenice da je Budva bukvalno prekrivna bilbordima sa reklamnom kampanjom ovog investitora, smatramo da je itetako postojala prilika da se gospodin Gvozdenović upozna sa informacijom o tome ko gradi na Zavali.

O MANS-u
0

Usvajanje urbanističkog projekta „Zavala” u lokalnom parlamentu Budve bi moglo uskoro da se desi nakon što je, po svemu sudeći, Ministarstvo ekonomije odlučilo da legalizuje slučaj trenutno, pojedinačno, najveće nelegalne gradnje u Crnoj Gori.

Da bi urbanistički projekat dobio saglasnost ministarstva, potrebno je, između ostalog, da bude usaglašen i sa planovima višeg reda, odnosno u ovom slučaju sa Prostornim planom Budva i Generalnim urbanističkim planom (GUP) za priobalni sektor Budva-Bečići.

Antikorupcijske politike
0

Usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore kojima se nelegalna gradnja i priključenje nelegalnih objekata i gradilišta na tehničku infrastrukturu konačno definišu kao krivična djela, svakako predstavljaju pozitivan korak ka uspješnijoj borbi protiv nelegalne gradnje.

Nema sumnje da je pritisak javnosti koji je kreiran u vezi sa slučajem nelegalne gradnje Zavali direktno doprinio da Ministarstvo ekonomije predloži, a Skupština Crne Gore usvoji preložene izmjene Krivičnog zakonika

Sam slučaj Zavale predstavlja najgori mogući scenario kršenja zakona koji se nažalost i realizovao u praksi, gdje smo imali visoke partijske funkcionere interesno povezane sa ruskim investitorom koji je za samo pola godine prekršio sve propise koji postoje u oblasti izgradnje objekata, kao i lokalnu upravu koja je mjesecima nijemo posmatrala kako se bez građevinske dozvole grade na desetine objekata na Zavali.

O MANS-u
0

Najnoviji podaci do kojih je MANS došao ukazuju na činjenicu da se početkom maja, jedan od ključnih aktera „Zavala”, potpredsjednik DPS-a, Svetozar Marović, makar zvanično, povukao iz poslova na rtu Zavala.

Prema podacima iz Centralnog registra Privrednog suda, kompanija „Zavala invest” koja je vlasnik zemljišta na kome se nelegalno gradi projekat Astra Montenegro, je 08. maja ove godine donijela novi statut gdje kao osnivač više ne figurura kompanija „Monivest” Svetozara Marovića, dok je Dragan Sekulić, dosadašnji suvlasnik firme „Moninvest”, i dalje član odbora direktora „Zavale Invest”

O MANS-u
0

Budva – Performansom ispred zgrade Skupštine opštine Budva, ispod čijeg naziva su zalijepili veliki pano na kojem piše „Opština Svetozarevo”, članovi MANS-a označili su početak rada njihove kancelarije u tom gradu.

Obučeni u majice na kojima je pisalo „Svetozarevo d.o.o.” i građevinskim šljemovima na glavama, aktivisti MANS-a su podijelili uloge međusobno povezani lastikom, sa likom šeika koji je dijelio novac, čime su , kako su kazali, pokušali da ukažu na problem nelegalne gradnje i korupcije u urbanizmu u Budvi.

O MANS-u
0

Već više od pola godine, državni organi na republičkom i lokalnom nivou zatvaraju oči pred kršenjem svih postojećih zakona i propisa u oblasti urbanizma od strane ruske Mirax Grupe i sa njima povezanih domaćih investitora.

Uprkos zabranama gradnje, zatvaranju i pečaćenju gradilišta, podnijetim prekršajnim i krivičnim prijavama protiv svih učesnika slučaja Zavala, rusko-crnogorski tandem je ipak nastavio sa izgradnjom svojih objekata na Zavali, “pravdavajući” nedostatak građevinske dozvole činjenicom da se radi o projektu koji je od posebnog interesa, prvenstveno za opštinu Budva.

O MANS-u
1

Priključenjem nelegalnog gradilišta na Zavali na struju, suspenzija zakona i propisa na teritoriji opštine Budva je dostigla novu dimenziju, a lokalna uprava Budve je poslala nedvosmislenu poruku javnosti Crne Gore da su interesi ruske MIRAX Grupe i domaćih investitora, apsolutni prioritet u odnosu na javni interes grada.

Svjetlosni performans koji je Mirax priredio na rtu Zavala je ništa drugo do direktno podsmijavanje javnosti Crne Gore i državnim institucijama, koje umjesto da konačno i u potpunosti procesuiraju i u skladu sa zakonom kazne ovog investitora, svojim ponašanjem šalju poruku i drugim, sličnim investitorima, da je Budva pravo mjesto za njihove nelegalne investicije.

O MANS-u
0

Podgorica – Simboličnom “gradnjom” zgrade i performansom na trotoaru ispred Skupštine, aktivisti Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, protestovali su juče zbog odluke skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da ne raspravlja o inicijativi MANS-a o postupanju državnih organa u slučaju nelegalne gradnje na rtu Zavala kod Budve.

Članovi MANS-a su kazali da su „izgradnju počeli uprkos činjenici da nemaju građevinsku dozvolu”. Oni su kazali da je “predviđena spratnost objekta prizemlje i 40 spratova, projektant je Sergej Svetozarevič, a izvođač firma DOO Svetozarevo”. Dozvolu za gradnju će, kako je pisalo na tabli koju su istakli ispred ulaza, dobiti uskoro.

Parlament
0

Obećanje Predsjednika skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Džavida Šabovića da će to radno tijelo biti maksimalno kooperativno prema MANS-ovoj inicijativi posvećenoj slučaju Zavala, je po svemu sudeći ostalo na nivou isprazne demokratske retorike.

Jedina tačka dnevnog reda u sazivu sledeće sjednice Odbora, koji je potpisao zamjenik predsjednika Emilo Labudović, pored usvajanja zapisnika sa prethodnih sjednica, jeste Predlog zakona o dopuni zakona o izboru Predsjednika Crne Gore.