Komentari na Zakon o koncesijama

0

1. U članu Zakona o koncesijama koji se odnosi na “cilj zakona” treba jasno definisati da se koncesije daju radi ostvarivanja javnog interesa.

Članom 2 {Cilj zakona} stavom 2 tačkom 1 je propisano da se koncesije daju radi obezbjedenja “ostvarivanja odgovarajućeg javnog interesa, veće zaposlenosti, uvođenja novih tehnologija i obezbjeđenja ubrzanog privrednog razvoja i obezbjeđenja prihoda za koncedenta.”

Iz prednje tačke potrebno je brisati riječ “odgovarajućeg”, jer Zakon o koncesijama mora nedvosmisleno definisati da se koncesije daju radi ostvarivanja javnog interesa, a ne ostavljati prostor u praksi da se javni interes moze paušalno i proizvoljno tumačiti.

2. Nejasno je zasto se iz predmeta koncesije izuzimaju oblasti -korišćenje radio-frekvencija i priređivanje lutrijskih igara na sreću i posebnih igara na sreću u kazinama, a predlagač nijednom riječju nije to obrazložio, niti je prikazao kakvog će to imati efekta na javne finansije.

Predlagač izmjena Zakona o koncesijama u Predmetu koncesije {član 6} sužava listu oblasti koje mogu biti predmet koncesije. S tim u vezi nejasno je zašto se isključuju oblasti – korišćenje radio-frekvencija i priređivanje lutrijskih igara na sreću i posebnih igara na sreću u kazinima, dok predlagač nijednom riječju to nije obrazložio, niti je prikazao kakvog će to imati efekta na javne finansije.

Stoga je potrebno da predlagač izmjena Zakona o koncesijama jasno navede razloge zbog kojih navedene oblasti isključuje iz primjene Zakona o koncesijama, kojim će drugim zakonima one biti regulisane i da Ii će to imati pozitivan iii negativan efekat na javne finansije.

Kompletan dokument preuzmite OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.