Komisija da utvrdi da li je tenderski postupak za Valdanos sproveden transparentno i u skladu sa zakonom

0

MANS je danas skupštinskoj Komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije dostavio predstavku kojom je zatražio da se utvrdi da li je tenderski postupak za davanje u dugoročni zakup uvale Valdanos sproveden transparentno i u skladu sa zakonom.

Uz predstavku, MANS je članovima Komisije dostavio sve finansijske izvještaje kompanije Cubus Lux i još jednom ukazao na sva kršenja zakona i tenderske procedure koja su prethodila odluci Savjeta za privatizaciju da dugogodišnji zakup uvale Valdanos dodijeli britanskoj kompaniji.

Od Komisije smo takođe zatražili da ostvari uvid u kompletnu tendersku dokumentaciju, kao i u ponudu Cubus Lux-a na osnovu koje je Savjet za privatizaciju donio odluku da se baš toj kompaniji. MANS je posebno sugerirao Komisiji da obrati pažnju na finansijske izvještaje Cubus Lux-a iz kojih se nedvosmisleno vidi da se ova kompanija nije mogla kvalifikovati na tenderu, kao i da su članovi tenderske komisije, na čelu sa Vujicom Lazovićem grubo prekršili tendersku proceduru.

MANS je zbog toga Komisiji predložio i da se sasluša potpredsjednik Vlade Vujica Lazović koji je u to vrijeme bio i predsjednik Savjeta za privatizaciju koji bi pred članovima Komisije trebalo da objasni na koji način i po kojim kriterijumima je Cubus Lux pobijedio na tenderu za Valdanos.

Pored Lazovića, MANS je predložio i saslušanje sadašnjeg predsjednika Savjeta za privatizaciju, Igora Lukšića imajući u vidu da je MANS prethodne sedmice sa problemima u vezi sa Valdanosom upoznao i Lukšića lično.

Nažalost, kako je izostala adekvatna reakcija sa najviših adresa u Vladi, smatramo da su se stvorili uslovi da Skupština Crne Gore upotrijebi svoju kontrolnu funkciju i odredi se prema postupanju Vlade i njenioh tijela u slučaju Valdanos.

MANS je stoga predložio Komisiji da na sjednici donese preporuku Savjetu za privatizaciju da u roku 15 dana zakaže sjednicu na kojoj će odluka o davanju u zakup uvale Valdanos kompaniji Cubus Lux biti poništena.

U prethodnih deset dana, MANS je u javnost iznio čitav niz činjenica i neoborvih dokaza koji idu u prilog sumnjama da je tenderski postupak za Valdanos sproveden netrasnsparentno i uz teška kršenja zakona i tenderske procedure.  Protiv potpredsjednika Vlade, Vujice Lazovića smo podnijeli i krivičnu prijavu zbog sumnje da je u tenderskom postupku zloupotrijebio službeni položaj i favorizovao Cubus Lux. Finansijski izvještaji Cubus Lux-a su dostavljeni i sadašnjem predsjedniku Savjeta za privatizaciju, Igoru Lukšiću, ali je reakcija izostala i sa te adrese.

Smatramo da Skupština Crne Gore sada ima priliku da na veoma konkretnom slučaju pokaže da li kontrolna funcija izvršne vlasti postoji samo u teoriji, ili u toj insitutuciji zaista postoji politička volja da se slučajevi brutalnog kršenja zakona, kao što je slučaj sa Valdanosom na adekvatan način procesuiraju.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.