Slučaj Valdanos naredne sedmice u Parlamentu

0

Uprkos svim dokazima i dokumentaciji koju je MANS objelodanio u prethodnih nekoliko sedmica, Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici ocijenila da je tenderski postupak za Valdanos sproveden transparentno i u skladu sa zakonom.

MANS je sa obimnom dokumentacijom koja definitivno potvrđuje da kompanija Cubus Lux nije mogla biti prvorangirana na tenderu upoznao i premijera Igora Lukšića lično i zatražio da se hitno zakaže sjednica Savjeta za privatizaciju koja bi bila otvorena za javnost, a na kojoj bi se razmatrao slučaj Valdanos.

Nažalost, konačan stav Vlade i premijera Lukšića po pitanju očiglednog kršenja tenderske procedure u slučaju Valdanos je takav da ne ostavlja prostor za sumnju da će takozvana nova Vlada nastaviti tačno tamo gdje je stala prethodna kada je u pitanju način na koji se privatizuju prostorni resursi ove zemlje.

Upravo na slučaju Valdanos, Lukšić je pokazao ne samo da nema snage da se odupre privatnim interesima koji su zarobili ovaj proces, već da ne pokazuje ni elementarnu zainteresovanost za ono što su konkretni dokazi i neoborive činjenice.

Žao nam je što vidimo da je nova politika transparentnog rada Vlade ipak bila samo predstava za domaću i međunarodnu javnost, te da je pred prvim ozbiljnijim izazovom premijer Lukšić odlučio da nastavi sa praksom svoga prethodnika, te prikrivanjem informacija i obmanjivanjem javnosti.

Vlada i Savjet za privatizaciju još uvijek kriju sve relevantne informacije o Cubus Lux-u, dok potpredsjednik Vlade Vujica Lazović i dalje odbija da saopšti kako je ta kompanija pobijedila na tenderu kada svi dokazi govore da se nije mogla ni kvalifikovati.

MANS će naredne sedmice od skupštinske Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije zatražiti da razmatra slučaj Valdanos, izvrši uvid u dokumentaciju Savjeta za privatizaciju koju ova institucija za sada uspješno krije od javnosti, te da sasluša predsjednika Savjeta za privatizaciju Igora Lukšića kao i potpredsjednika Vlade Vujicu Lazovića na okolnosti sprovođenja tendera za dugoročni zakup uvale Valdanos.

MANS je prethodno protiv Lazovića podnio krivičnu prijavu praćenu obimnom dokumentacijom, međutim državni tužilac se za sada nije izjašnjavao po njoj iako se radi o poslu koji može imati višestruke štetne posljedice po javni interes.

MANS će nastaviti da istražuje ovaj slučaj kako bi pokušao da identifikuje stvarne motive potpredsjednika Vlade Vujice Lazovića i ekipe oko njega da, uprkos svemu, ugovor o zakupu Valdanosa dodijeli kompaniji Cubus Lux.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.