Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki oglušila se o presudu Upravnog suda

0

Nova dokumentacija o slučaju „Bemax“ do koje je došao MANS ukazuju na sumnju da se Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki oglušila o presudu Upravnog suda i uprkos njoj posao javnih radova na jalovištu pored Mojkovca dodijelila ovoj kompaniji.

MANS je prethodne sedmice Specijalnom državnom tužiocu, Đurđini Ivanović, podnio krivičnu prijavu protiv Predsjednika i članova Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki zbog sumnje da su svojim odlukama u slučaju radova na jalovištu, otvoreno favorizovali podgoričku kompaniju „Bemax“, koja je i dobila posao iako je bila tek trećerangirana na tenderu.

Odlučujući po žalbi komapnije „Tehnoput“ koja je sa najnižom cijenom bila prvorangirana na tenderu, Upravni sud Crne Gore je sredinom decembra prošle godine donio odluku da poništava Rješenje Komisije za kontrolu javnih nabavki kojom je favorizovan „Bemax“. Presudom je naloženo Komisiji da donese zakonito rješenje, na osnovu pravilno utvrđenih činjenica, pri čemu Komisija treba da „ima u vidu primjedbe suda“.

Ključne primjedbe Upravnog suda su se odnosile na odluku Komisije da famoznu licencu za radove na elektroinstalacijama, koju niko nije tražio a podnio samo „Bemax“, ipak prepozna kao potrebnu i na osnovu toga eliminiše ostale učesnike na tenderu. Upravni sud je cijenio da je takvo postupanje suprotno tenderskim uslovima, kao i da su ponuđači u pripremi svojih ponuda bili dužni da se pridržavaju uslova datih u pozivu za javno nadmetanje. Upravni sud takođe konstatuje i da javnim pozivom Direkcija javnih radova, kao naručilac nije zahtijevala dostavljanje spornih licenci, pa ih ostali ponuđači nisu morali ni dostaviti.

I pored ovako jasno definisanih zamjerki, Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki krajem januara ove godine donosi novo rješenje, koje je identično prethodnom koje je Upravni sud već poništio i koje je favorizovalo „Bemax“, u potpunosti eliminišući konkurenciju iz ovog posla. U novom rješenju, Komisija je ponovila svoje tumačenje propisa i razloga za donošenje odluke, potpuno se oglušivši na presudu Upravnog suda. Komisija je i u novom rješenju ostala pri stanovištu da je „Bemax“ bio u pravu, bez obzira na propise i presudu Upravnog suda koja je kao državni organ obavezuje.

Ukoliko je Komisija zaista htjela da sporne licence uvrsti kao uslov za ponuđače, to je trebalo uraditi kroz raspisivanje novog tendera gdje bi šansu imao još neko osim „Bemax-a“. Umjesto toga, Komisija je odlučila da posluša „Bemax“ i praktično mu omogući da uslove tendera prilagodi svojoj ponudi, istovremeno eliminišući kompletnu konkurenciju.

Ovakvo ponašanje Komisije i njenog prvog čovjeka, Marka Lazarevića, ukazuju na sumnju da, barem kada je kompanija „Bemax“ u pitanju, zakoni i presude nisu prepreka kada je potrebno izaći u susret nečijim profitnim interesima. Ipak gospodina Lazarevića podsjećamo da je neizvršavanje sudske odluke krivično djelo koje se, prema članu 395. Krivičnog zakonika Crne Gore, kažnjava novčano ili zatvorom do dvije godine.

Informacije koje je MANS do sada prikupio, nažalost upućuju na sumnju da prethodni primjer nije izuzetak, te da je Komisija određenu vrstu nezakonitog ponašanja već uvela kao svoju svakodnevnu praksu.

MANS ovim putem poziva sve kompanije koje su imale slična iskustva sa Komisijom za kontrolu postupka javnih nabavki ili sumnjaju na korupciju u postupku nabavki, da nam se jave i dostave informacije kako bi konačno unijeli malo svijetla u ono što ova Komisija radi.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.