Marko Lazarević nije demantovao bilo koju tvrdnju MANS-a u vezi sa slučajem “Bemax”

0

Predsjednik Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Marko Lazarević ponovo nije demantovao bilo koju tvrdnju MANS-a iznijetu u vezi sa slučajem “Bemax”, pa čak ni onu da nisu ispoštovali presudu Upravnog suda Crne Gore čime su ponovo favorizovali pomenutu kompaniju.

Ponovo podsjećamo gospodina Lazarevića da su presude crnogorskih sudova obavezujuće za sve, pa i za njegovu instituciju, te da njihovo neizvršenje predstavlja krivično djelo. Presuda u pomenutom slučaju nije tek izolovani primjer lošeg rada Lazarevića i ekipe, već predstavlja samo primjer kako ovo tijelo već godinama funkcioniše.

Prema podacima Upravnog suda, samo u 2010. godini je poništeno čak 59 rješenja Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dok je za deset mjeseci ove godine Sud poništio još 19 rješenja ove institucije. Ove brojke su poražavajuća stvarnost Komisije, i bilo kakva demagogija Lazarevića ne može promijeniti zabrinjavajuću činjenicu da ovo tijelo već godinama odbija da pravilno sprovodi zakone i propise ove države.

Za sada nema podataka koliko iznosi šteta koja je pričinjena državnom budžetu zbog ovakvog ponašanja Komisije i Lazarevića, ali ono što je sasvim sigurno je da sadašnji sastav Komisije sa Markom Lazarevićem na čelu nije previše zaintresovana da obezbijediti puno poštovanje zakona i propisa u sistemu javnih nabavki.

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki bi trebala da bude prva linija odbrane kada je u pitanju zaštita javnog interesa u sistemu nabavki, i razočaravajuće je što i Lazarević ne vidi tako njenu ulogu, a naročito to što bilo kakav zahtjev za većom transparentnošću doživljava kao pritisak na Komisiju.

Jasna nam je nervoza zbog činjenice da je neko konačno počeo da se bavi transparentnošću i zakonitošću rada Komisije, imajući u vidu da je Lazarević do sada očigledno bio u velikoj mjeri pošteđen kontole bilo kakve vrste. Ipak, Lazarevića podsjećamo da je pored Vlade Crne Gore koja ga je postavila na to mjesto, za svoj rad kao javni funkcioner mora odgovarati i javnosti Crne Gore, ali i crnogorskom tužilaštvu.

Što se tiče čuvenih licenci i slučaja Bemax, MANS očekuje da će crnogorsko tužilaštvo uskoro donijeti odluku o pokretanju pretkrivičnog postupka koji bi unio dodatno svijetlo u relacije koje Komisija i Lazarević imaju sa pojednim kompanijama koje se prijavljuju na tendere.

Na žalost gospodina Lazarevića i bez obzira na njegov otpor, MANS će nastaviti da se bavi istraživanjem kršenja zakona u sistemu javnih nabavki i stoga još jednom pozivamo sve kompanije koje su imale zamjerki na rad Komisije i njenog predsjednika da nam se obrate i dostave informacije kako bi zajedno doprinjeli punom poštovanje zakona i propisa u ovoj oblasti.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.