Kompanija “Zavala invest” odstupila od izdate građevinske dozvole i prekršila zakon

0

zavalaMANS je danas Ministarstvu uređenja prostora upitio novu inicijativu za pokretanje inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata Zavali, jer je prema našim saznanjima kompanija “Zavala invest” odstupila od izdate građevinske dozvole i time prekršila Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Informacije o neusaglašenosti stanja na terenu i onoga što se predviđa planskom dokumentacijom i građevinskom dozvolom koju je izdalo resorno Ministarstvo, nalaze se u i Zapisniku sa sastanka kupaca vila na Zavali, koji je MANS danas dostavio Vrhovnom državnom tužiocu.

Prema informacijama koje se navode u ovom dokumentu, predstavnik kompanije “Monterra Montenegro” koja izvodi radove na Zavali, Dejan Marković je iznio tvrdnje da je projekat od početka građen bez odgovarajuće dokumentacije i dozvola za gradnju, te da su radovi izvođeni samo na osnovu garancija predstavnika “Miraksa” u Crnoj Gori, Vječslava Lejbmana da će on lično regulisati sva pitanja.

Nadalje, Marković navodi da projekat “Astra Montenegro” čak ni danas nije usklađen sa planskom dokumentacijom, te da već izgrađeni objekti odstupaju od izdate građevinske dozvole.

Nadalje, u dokumentu se navodi da je posao “lokalnog partnera” da u dogovoru sa resornim Ministarstvom usaglasi projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu sa prekoračenjima na terenu, te da se kompletna legalizacija projekta može očekivati u periodu od 6 do 9 mjeseci.

Ono što je činjenica i na što je MANS nebrojeno puta ukazivao, jeste da kompanija “Zavala invest” na Zavali nije sagradila turističko već apartmansko naselje, odnosno stanove za prodaju na tržištu.

Uprkos činjenici da je građevinska dozvola koju je potpisao Ministar Branimir Gvozedenović lično, izdata za izgradnju 32 vile visoke turističke kategorije, stanje na terenu, ali i spisak lica koja su već kupila stanove na Zavali, potvrđuje da su ruski investitori, ne samo prekoračili izdatu građevinsku dozvolu, već i u potpunosti promijenili namjenu postora na poluostrvu Zavala.

To potvrđuje i izvod iz Generalnog urbanističkog plana “Budva-Bečići”, gdje je poluostrvo Zavala označeno kao prostor predviđen za turističku valorizaciju, a ne izgradnju stanova.

Zahvaljujući činjenici da je Ministarstvo ostalo nijemo na veoma agresivnu marketinšku kampanju kompanije MIRAX, većina vila je prodata na tržištu a da se niko u Ministarstvu nije zapitao kako je to moguće jer se na Zavali, makar zvanično, grade turistički kapaciteti.

Imajući u vidu da je kompanija “Zavala invest” u potpunosti prekšila važeću plansku dokumentaciju, smatramo da postoje osnovi da resorno Ministarstvo za uređenje prostora poništi građevinsku dozvolu koja je izdata za izgradnju turističkih kapaciteta.

Ovim putem pozivamo resorno Ministarstvo da iskoristi sva zakonska ovlašćenja, po hitnom postupku izvrši inspekcijski nadzor na Zavali i prekine kontinuirano kršenje zakona i propisa koje kompanija “Zavala invest” sprovodi još od 2007. godine kada je nelegalno otpočela sa izgradnjom kompleksa Astra Montenegro.

Dejan Milovac
Direktor Programa za urbanizam

Komentari su isključeni.