Konsultativno saslusanje u Parlamentu zbog maticnih brojeva

0

Radoje ZugicMANS je danas skupštinskim odborima za antikorupciju i politički sistem, pravosuđe i upravu uputio inicijativu kojom se traži održavanje konsultativnog saslušanja niza vladinih funkcionera zbog uklanjanja matičnih brojeva iz Centralnog registra privrednih subjekata i Katastra, čime je onemogućeno istraživanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala od strane nevladinih organizacija i medija.

U sklopu inicijative, traženo je saslušanje ministra finansija Radoja Žugića zbog činjenice da je njegovo ministarstvo nadzorni organ obije institucije koje su iz svojih registara uklonile matične brojeve – Poreske kao i Uprave za nekretnine. Pored Žugića, traženo je saslušanje i direktora Poreske i Uprave za nekretnine Milana Lakićevića i Dragana Kovačevića čije službe su i faktički izvršile brisanje podataka iz javno dostupnih registara na internetu.

Činjenica je da su Poreska i Uprava za nekretnine uklanjanje matičnih brojeva pravdali obavezom nametnutom zapisnikom o inspekcijskom nadzoru Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, iako je to suprotno zakonima kojima se definiše rad ovih institucija, i kojima se propisuje njihova obaveza da objavljuju podatke, ukljujući i matične brojeve. Zbog toga je MANS zatražio da se takođe izvrši konsultativno saslušanje predsjednika i članova Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Šefka Crnovršanina, Alekse Ivanovića i Radenka Lacmanovića.

Članove odbora smo detaljno upoznali sa činjenicom da su ovakva postupanja Poreske i Uprave za nekretnine suprotna zakonima koji definišu njihov rad, evopskim standardima i praksama ali i presudama Evropskog suda za ljudska prava.

Od oba odbora smo inicijativama zatražili da donesu konkretne zaključke kako bi se ispravila nezakonitost u radu Poreske i Uprave za nekretnine i kako bi se obezbijedilo da se matični brojevi ponovo vrate u javne registre ove dvije institucije.

Podnijete inicijative:

MANS

Komentari su isključeni.