Kalamper

0
Mogući konflikt interesa - Jusuf kalamerović

Mogući konflikt interesa – Jusuf kalamerović

Koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacija, MANS je došao u posjed dokumenata koji ukazuju na moguću zloupotrebu službenog položaja direktora Uprave pomorske sigirnosti prilikom sprovođenja postupka javne nabavke za potrebe te institucije, kao i na postojanje konflikta interesa.

Prema informacijama do kojih je došao MANS, Uprava pomorske sigurnosti je tokom 2008 i 2009. godine sklopila najmanje osam ugovora sa kompanijom D.O.O „KALAMPER“ iz Bara, uprkos postojanju jasnog konflikta interesa koji je mogao uticati na donošenje odluke o dodjeli posla.

Studiju slučaja možete pogledati ovdje

Komentari su isključeni.