Politika privatnosti

0

Politika privatnosti mobilne aplikacije „Pitajte poslanike“ (u daljem tekstu Politika privatnosti) sastavni je dio uslova korišćenja aplikacije, koju je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS realizovala u sklopu projekta „Unapređenje parlamentarnog nadzora i odgovornosti u Crnoj Gori“ koji podržava Demokratski fond Ujedinjenih nacija (UNDEF), a koja je javno dostupna za download na google store-u kao i na web sajtu www.mans.co.me.

Projekat se odnosi na praćenje transparentnosti i aktivnosti rada Skupštine Crne Gore i njenih poslanika.

Privatnost korisnika mobilne aplikacije “Pitajte poslanike” od posebnog je značaja za MANS i posvećena je poštovanju Vaše privatnosti, povjerljivosti Vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti služi da precizira koje podatke prikupljamo o Vama, kako koristimo te podatke, sa kim ih dijelimo i kako ih štitimo kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim ličnim podacima, a u pogledu korišćenja aplikacije.

Korišćenjem ili pristupanjem aplikaciji smatraće se da ste saglasni sa odredbama Politike privatnosti, kao i uslovima korišćenja mobilne aplikacije, tačnije da prihvatate i slažete se da administrator – zaposleni MANS-a može da ima uvid u Vaše lične podatke. Svi Vaši lični podaci su na serverima kojima pristup ima ograničen broj ljudi i nalaze se van Crne Gore.

Naime, administrator aplikacije – MANS ne potražuje informacije od korisnika, osim ako nam se ne dostave ili korisnik želi da ih svojom voljom dostavi. Riječ je prevashodno o e-mail adresi koja se daje kako bi stupili u kontakt sa poslanikom i istom uputili pitanje Vašeg interesovanja. MANS se obavezuje da informacije o korisniku, uključujući e-mail adese, neće dijeliti niti ustupati trećim licima, osim ukoliko to nije zahtjevano od strane korisnika, u suprotnom svaki kontakt je anoniman.

Pitanja koja upućujete kroz ovu aplikaciju, korišćenjem e-mail adrese kao načina komunikacije da bi uputili konkretno pitanje poslaniku, a što možete i apsolutno anonimno uputiti (bez tačnog i preciznog imena i prezimena) obrađuje i ima uvid u njih administrator MANS-a koji, u zavisnosti od dobijenog sadržaja, ukoliko nije uvredljivog karaktera, potvrđuje prijem pošiljaocu i prosleđuje pitanje konkretnom poslaniku kome je namijenjeno.

Pitanja koja imaju uvredljiv ili bilo koje vrste negativne konotacije sadržaj biće od strane admnistratora vraćene korisniku na ispravku kako bi se obezbjedilo puno poštovanje poslaničke funkcije.

Kada poslanik dostavi odgovor na postavljeno pitanje, administrator MANS-a će Vam ga proslijediti, a u slučaju da želite da poruku pošaljete anonimno poslaniku neće biti saopšten Vaš identitet, niti e-mail adresa, osim u slučaju da to izričito zatražite.

Istovremeno napominjemo, da sve navedene podatke o Vama prikupljamo isključivo u svrhe obrade Vaših pitanja upućenih poslanicima i omogućavanja učestvovanja građana u određenoj mjeri na rad poslanika kroz korišćenje predmetne aplikacije. Takođe Vaše lične podatke možemo otkriti ili podijeliti sa poslanicima kojima želite da se obratite posredstvom ove aplikacije, ako to od nas zahtijevate, u suprotnom ostajete anonimni.

Sva pitanja i zahtjeve u vezi sa Vašim podacima i pitanjima koja se tiču same aplikacije možete postaviti na sledeću e-mail adresu: pitajteposlanika@mans.co.me .

MANS zadržava pravo da promijeni ili modifikuje ovu Politiku pri čemu bi o važnim promjenama i dopunama obavijestila korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na web sajtu.

Komentari su isključeni.