Uputstvo

0

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE APLIKACIJE

“Pitajte poslanike”

Aplikacija “Pitajte poslanike” ima četiri ekrana:

  1. Na početnom ekranu nalazi se metodologija, uputstvo za korišćenje i politika privatnosti, kao i opcija Pomoć, koja korisniku omogućava da kontaktira administratora aplikacije. Na istom se nalaze i opcije koje Vas direktno upućuju na drugi i treći ekran.
  2. Na drugom ekranu možete ODABRATI TEMU i kontaktirati poslanike koji najčešće raspravljaju o toj temi.

 Teme su podijeljene u tri kategorije: pravno-političke, ekonomske i društvene, koje su dalje podijeljene na podkategorije:

Pravno-političke temeEkonomske temeDruštvene teme
Izbori,
Antikorupcija,
Pravosuđe,
Ljudska prava,
Javna uprava,
Bezbjednost/Odbrana,
Međunarodni odnosi
Saobraćaj/Infrastruktura,
Javne finansije,
Energetika,
Turizam,
Poljoprivreda,
Ekologija/prostorno planiranje
Kultura,
Zapošljavanje,
Zdravstvo,
Socijalna zaštita,
Obrazovanje i nauka,
Mediji i NVO

Kada izaberete temu, a zatim i podtemu dobićete rang listu poslanika koji su o toj podtemi najviše govorili od 15. novembra 2017. godine, kada je MANS počeo praćenje rada Parlamenta.

Kada kliknete da bilo kog poslanika sa licte dobićete opciju za kontakt, gdje treba da upišete lične podatke i poruku, odnosno pitanje za tog poslanika. Takođe imate mogućnost da anonimno postavite pitanje poslaniku opcije u dnu ekrana. Detaljnije informacije o politici privatnosti mozete naci OVDJE.

3. Na trećem ekranu data je LISTA POSLANIKA po indeksu njihove aktivnosti, odnosno učešću u radu Skupštine na sve teme.

Izborom bilo kog poslanika sa te liste dobijate više informacija o njegovoj/njenoj aktivnosti, uključujući teme o kojima najčešće govori, nivo učešća u raspravi na plenarnim sjednicama (ukupan broj diskusija, ukupan broj komentara diskusija, ukupan broj odgovora na komentare, ukupan broj reagovanja zbog povrede Poslovnika, ukupan broj replika), kao i aktivnosti koji su vezani za predloge za dopunu dnevnog reda (ukupan broj predloga za dopunu dnevnog reda, ukupan broj prihvaćenih predloga za dopunu dnevnog reda i ukupan broj odbijenih predloga za dopunu dnevnog reda).

4. Na četvrtom ekranu su date INFORMACIJE O SJEDNICAMA i to statistički podaci o trajanju sjednica i tačkama dnevnog reda, ali i dnevni red sjednice i materijali koje su razmatrali poslanici.

Kada uđete u polje trajanje sjednica dobićete informacije o efektivnom trajanju svake pojedinačne sjednice Skupštine u danima, satima i minutama. Tu možete naći i dnevni red sjednice, kao i materijale koje su razmatrali poslanici.

U polju trajanje sjednica po mjesecima je dat grafički prikaz efektivnog trajanja sjednica u satima, a pri vrhu tog prozora možete izabrati vremenski period, odnosno godinu za koju želite da vidite podatke.

U trećem polju možete vidjeti statističke podatke o tačkama dnevnog reda koje su bile razmatrane na sjednicama Skupštine.

Komentari su isključeni.