Metodologija

0

METODOLOGIJA

Indeks aktivnosti poslanika predstavlja sumiranje ukupnog rada poslanika Skupštine Crne Gore na plenarnim sjednicama i računa se na osnovu sledeće formule:

Broj diskusijax0,10
+
Broj komentarax0,03
+
Broj odgovora na komentarex0,03
+
Broj replikax0,03
+
Broj osnovanih reagovanja zbog povrede poslovnikax0,01
+
Broj pitanja Premijerux0,03
+
Broj poslaničkih pitanjax0,03
+
Broj komentara na odgovor predstavnika Vladex0,03
=Indeks aktivnosti poslanika


Indeks aktivnosti poslanika po temama se sprovodi od 01. oktobra 2018. godine i predstavlja sumiranje ukupnog rada poslanika po tačkama dnevnog reda kojima je prethodno određena oblast / tema. Sve tačke dnevnog reda su svrstane u tri teme koje su podijeljene u tri kategorije: pravno-političke, ekonomske i društvene, a koje su dalje podijeljene na podkategorije: 

Pravno-političke temeEkonomske temeDruštvene teme
Izbori,
Antikorupcija,
Pravosuđe,
Ljudska prava,
Javna uprava,
Bezbjednost/Odbrana,
Međunarodni odnosi.
Saobraćaj/Infrastruktura,
Javne finansije,
Energetika,
Turizam,
Poljoprivreda,
Ekologija/prostorno planiranje.
Kultura,
Zapošljavanje,
Zdravstvo,
Socijalna zaštita,
Obrazovanje i nauka,
Mediji i NVO.

.
Svaka aktivnost poslanika u okviru diskusije po tački dnevnog reda kojoj je prethodno određena oblast/tema se dalje kvalifikuje na osnovu toga da li poslanik govori o temi tačke dnevnog reda. Dakle, svako izlaganje poslanika tokom trajanja rasprave dalje se množi sa težinskim koeficijentima: u temi, uglavnom u temi, uglavnom van teme, i van teme..

KvalifikacijaOcjena
U temi1.00
Uglavnom u temi0.75
Uglavnom van teme0.25
Van teme0.00

Komentari su isključeni.