Kovačević i prijatelji uzurpirali katastar

0

Dragan Kovacevic - Direktor Uprave za nekretnineNastavak istraživanja o poslovima direktora Uprave za nekretnine donosi informacije koje upućuju na sumnju da je Dragan Kovačević u produženom trajanju zloupotrebljavao službeni položaj u toj državnoj instituciji kako bi kompanijama koje su sa njime povezane omogućio dobijanje privilegija, ali i izbjegavanje sankcija za očigledno kršenje zakona i propisa iz oblasti državnog premjera i katastra, upozoravaju iz Istraživačkog centra MANSa.

Kao što smo već ranije objavili, Dragan Kovačević je po dolasku na mjesto direktora Uprave za nekretnine imenovao novu Komisiju za izdavanje licenci i sticanje ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova, gdje je sam sebe imenovao kao člana, a Radovana Boškovića, poslovnog partnera svog rođenog brata, kao zamjenika predsjednika Komisije.

Kompanija “Geo Reper”, odnosno “Geo & Arh Projekt” kako se sada zove, a sa kojom su Kovačević i Bošković interesno povezani, licencu za rad je dobila krajem 2008. godine. Sve do septembra 2012. godine, ova kompanija je obavljala geodetske poslove na osnovu te licence. Tada je direktor te kompanije Dragan Bošković predao zahtijev za oglašavanje nevažećom i zatražio izdavanje nove licence, što upućuje na sumnju da je ova kompanija geodetske poslove obavljala uz nevalidnu licencu.

U tom periodu kompanija “Geo Reper” je zahvaljujući pozitivnom mišljenju Dragana Kovačevića dobila posao kao podizvođač na projektu izrada katastra za Opštinu Plav vrijednom 840.000 Eura, očigledno i pored sumnje da je u tom periodu imala nevažeću licencu za rad.

Sin ocu uputio preporuku za rođaku žene Kovačevića

Bliska rođaka žene Dragana Kovačevića, Aleksandra Bubanja je nakon odlaska iz kompanije “Geo Reper” osnovala svoju kompaniju pod nazivom “Geo nana”. Licencu za ovu kompaniju je dala ista komisija u čijem sastavu su Bošković i Kovačević i pored činjenice da su obojica u konfliktu interesa kada je Bubanja u pitanju. Pored toga, sin člana komisije, Dragan Bošković koji je ujedno i zamijenio Bubanju na čelu “Geo Repera”, kompanije koju je originalno osnovao brat direktora Uprave za nekretnine, dao je preporuku za Bubanju za otvaranje nove kompanije. Ova pojedinost pokazuje do koje mjere je razgranata mreža koju je Dragan Kovačević kreirao kako bi pokušao da monopolizuje različite poslove u katastru, upozorava Milovac.

Jedan od poslova koji je ta kompanija radila u tom periodu jeste i posao premjera i uknjižavanja čuvene zgrade na Zavali – “Harmonia Building” čiji investitor je kompanija “Old Town Invest Group”, koja je u to vrijeme bila u vlasništvu porodice nikšićanina Branislava Mićunovića. MANS trenutno istražuje i druge poslove na kojima je bila angažovana ova kompanija, naročitu u periodu kada je Dragan Kovačević obavljao poslove načelnika područnih jedinica katastra za opštine Tivat i Bar.

S tim u vezi, gotovo je nevjerovatno da niko u Upravi za nekrenine, pa ni sam Dragan Kovačević nije postavio pitanje validnosti obavljenih poslova u vremenskom periodu za koji postoji sumnja da kompanja “Geo Reper/Geo & Arh Projekt” nije imala validnu licencu. Odgovor na ovo pitanje donekle daje činjenica da je u sastavu komisije koja je trebala postaviti ovo pitanje bio otac formalnog vlasnika kompanije, Radovan Bošković, ali i sam Dragan Kovačević koji je imao interes da ova kompanija uspješno radi uprkos mogućem kršenju zakona.

Pored toga, prema podacima sa kojima raspolaže Istraživački centar MANS-a, Dragan Kovačević je učinio sve kako bi inspekcijski nadzor zadržao unutar Uprave za nekretnine, najvjerovatnije u cilju što bolje njegove kontrole. Naime, nakon odluke da se inspekcijski nadzor objedini unutar jedne institucije, Uprava za inspekcijski nadzor se obratila svim institucijama koje su u svom sastavu imale inspektore, radi njihovog preuzimanja i nastavka inpekcijskog nadzora u okviru nove institucije. Jedan od tih dopisa je srdinom marta prošle godine poslat i direktoru Uprave za nekretnine.

Pisanje DAN-a pokrenulo lavinu novih informacija o Kovačeviću

Nakon jučerašnjeg članka u DAN-u, MANSu se javio veliki broj ljudi koji su imali “iskustvo u saradnji” sa Kovačevićem, kako u Upravi za nekretnine, tako i preko neke od kompanija iz njegove mreže. MANS će u narednom periodu raditi na provjeri ovih navoda, ali i podnijeti krivičnu prijavu protiv Kovačevića i sa njime povezanih lica, jer za to već sada svakako postoji dovoljno dokaza, naveo je Milovac

U svom odgovoru Upravi za inspekcijske poslove, Kovačević navodi da njegova Uprava nema službenika koji obavljaju inspekcijske poslove, i pored činjenice da je kao inspektor za geodeziju u to vrijeme bio angažovan Darko Anđić. Prema podacima sa kojima MANS raspolaže, Kovačević je suprotno Zakonu o inspekcijskom nadzoru zadržao Anđića na poslu inspektora za geodeziju. Naime, MANS je imao uvid u jedan od dokumenata koji je inspektor Anđić donio, potpisao i ovjerio pečatom Uprave za nekretnine, pa je stoga nesporno da Uprava posjeduje kadar koji se bavi inspekcijskim poslovima. Dokument do kojeg je došao MANS predstavlja predlog Komisiji za izdavanje licenci u kojoj se nalaze Kovačević i Bošković, da jednoj od gepodetskih kompanija oduzme licencu za rad.

Ovakvo očigledno ignorisanje zakonskih obaveza i preuzimanje monopola u inspekcijskom nadzoru upućuje na sumnju da je Kovačević namjerno prećutao postojanje inspektora u svojoj instituciji kako bi lakše kontrolisao inspekcijski nadzor. Ovakva praksa otvara ogroman prostor za zloupotrebe kada je u pitanju eliminisanje konkurencije kompaniji sa kojom su Kovačević i Bošković interesno povezani.

Sve navedeno upućuje na sumnju da je Dragan Kovačević zloupotrebljavajući službeni položaj kreirao interesnu mrežu koja mu omogućuje da monopolizuje Upravu za nekretnine i pokuša da sebi i povezanim licima obezbijedi sticanje imovinske koristi. Vjerujemo da je sličnu motivaciju Kovačević imao i prilikom brisanja matičnih brojeva, sa nadamo da će njegovi zakulisani poslovi ostati što duže sakriveni. Ovakvi slučajevi još jednom potvrđuju da su zahtjevi za javnim matičnim brojevima i više nego opravdani, te da postoji nesporan javni interes da građani znaju kako se i uz kakve zloupotrebe upravlja državnim institucijama, zaključio je Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra MANS-a.

Komentari su isključeni.