Poslove namještao sebi i rodbini

0

KovacevicDraganPodaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a upućuju na sumnju da Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine, već duže vrijeme zloupotrebljava svoj položaj u katastru kako bi sebi, bliskim rođacima i prijateljima obezbijedio dobijanje vrijednih poslova i ugovora sa Upravom za nekretnine.

Informacije čiju je provjeru moguće izvršiti samo koristeći matične brojeve lica i kompanija, pokazuju da postoji sumnja da je Kovačević kreirao interesnu šemu sa svojom porodicom i prijateljima kako bi pokušali da u poslovima premjera i katastra ostvare monopol u pružanju usluga, navode u MANS-u. Ovo ujedno i pokazuje da je Kovačević jedan od onih crnogorskih javnih funkcionera koji imaju i veoma lične motive da matični brojevi ostanu što duže sakriveni od očiju javnosti kako bi zakulisanje radnje i kompleksna šema interesno povezanih lica i kompanija što duže ostala neotkrivena, upozoravaju u MANSu.

Dragoslav Kovačević, rođeni brat direktora Uprave za nekretnine, je 2008. godine osnovao kompaniju za obavljanje geodetskih poslova “Geo Reper” sa sjedištem u Danilovgradu, zajedno sa izvjesnim Radovanom Boškovićem i njegovim sinom Draganom. Kao izvršni direktor je bio imenovan Dragoslav Kovačević. Od 2008. godine do danas, ova kompanija je nekoliko puta promijenila zvanične vlasnike i izvršne direktore, nazive i sjedište kako bi se na kraju što teže povezala sa Draganom Kovačevićem, direktorom Uprave za nekretnine, tvrde u Istraživačkom centru MANS-a

Komisija po komisija do 15.000 Eura

Nakon dolaska na čelo Uprave za nekretnine, Dragan Kovačević je izmijenio sastav Komisije za izdavanje licenci i sticanje ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova i Rješenjem imenovao sebe kao člana, a Radovana Boškovića kao zamjenika predsjednika Komisije, i pored činjenice da se i jedan i drugi nalaze u očiglednom konfliktu interesa zbog vlasničkih interesa koje imaju u geodetskim kompanijama. Pored toga, Kovačević je posebnim rješenjem definisao i visinu nadoknade koju primaju članovi ove komisije, a prema izvoru MANS-a, ovo je samo jedna od brojnih komisija u kojima Kovačević figurira kao član. Prema podacima sa sajta Komisije za konflikt interesa, Kovačević je za 2013. godinu prijavio godišnji prihod od 15.000 eura po osnovu članstva u različitim komisijama za licence, stručni nadzor i procjenu. Do ove godine i njegova žena, Milunka Kovačević je prijavljivala da prihoduje od komisija za licence, procjenu nepokretnosti i slično, ali na sajtu nije naveden iznos koji je po tom osnovu primljen.

Tako je nakon brata direktora katastra, na čelo firme “Geo Reper”, bio postavljen jedan od osnivača, Dragan Bošković, pa onda ponovo vraćen Dragoslav Kovačević. Njega je na toj poziciji smijenila bliska rođaka supruge direktora Uprave za nekretnine, Aleksandra Bubanja koja je u toj kompaniji zapošljenja krajem 2010. godine. U istom periodu, u firmi “Geo Reper” je zapošljen i sin direktora Uprave za nekrentine, Danko Kovačević. U međuvremenu, kompanija je preselila sjedište i naziv, tako da se ona nalazi u Podgorici, pod nazivom “Geo & Arh Projekt. Konačno, kompanija je danas registrovana samo na Dragana Boškovića koji je ujedno i jedini osnivač, i izvršni direktor.

Ova kompanija, kako se kasnije ispostavlja zahvaljujući Draganu Kovačeviću dobija brojne vrijedne poslove sa Upravom za nekretnine.

Jedan od tih poslova jeste i “Projekat izrade katastra nepokretnosti na području 18 katastarskih opština područja Opštine Plav”, vrijedan oko 840.000 Eura. Naime, ovaj posao je na javnom tenderu kojim je rukovodio Dragan Kovačević, 2011. godine dobila zagrebačka kompanija “GEOFOTO” koja je ubrzo nakon zaključenja ugovora sa Upravom za nekretnine, kao podizvođača angažovala upravo kompaniju koja je povezana sa Kovačevićem, “Geo Reper”. Prema podacima sa kojima raspolaže MANS, za predsjednika Komisije za kontrolu izvođenja ugovora je bio imenovan Radovan Bošković, otac formalnog vlasnika kompanije “Geo Reper” koja se pojavljuje kao podizvođač.

U dopisu koji je kompanija “GEOFOTO” dostavila tadašnjem direktoru Uprave za nekretnine, Miću Orlandiću, se navodi da je Dragan Kovačević, tada zamjenik direktora Uprave, kao rukovodilac toga projekata pozitivno mišljenje o angažovanju firme “Geo Reper”.

Nova kompanija za fingiranje konkurencije?

Aleksandra Bubanja, bliska rođaka Kovačevićeve supruge je nakon odlaska iz kompanije “Geo Reper”, krajem 2012. godine osnovala novu kompaniju za geodetske poslove pod nazivom “Geonana”, a licencu za rad joj je izdala nova Komisija u čijem sastavu je tada već bio tandem Dragan Kovačević-Radovan Bošković. Osnivanje više kompanija među povezanim licima se osim za moguće pranje novca, veoma često radi i zbog takozvanog fingiranja konkurencije gdje se više kompanija jednog te istog vlasnika, ili više povezanih lica prijavljuje na teder, fingirajući konkurenciju, čime se obezbjeđuje da uvijek jedna od kompanija iz “mreže” dobije posao na tenderu, upozorava direktor Istraživačkog centra MANS-a, Dejan Milovac.

Rezultat ovog projekta je da kompanija “Geofoto” nikada nije kompletirala posao na izradi katastra Opštine Plav već je ugovor sa njome raskinut, a novi tender za ovaj posao je bio raspisan početkom ove godine.

Direktor istraživačkog centra MANS-a, Dejan Milovac, za DAN navodi da je ovo još jedan od primjera sa kojima se MANS svakodnevno susreće i u kojima zahvaljujući upravo podacima o matičnim brojevima lica i kompanija uspijeva da otkrije kompleksne korupcionaške šeme.

“S tim u vezi, posebno smo zabrinuti zbog činjenice da se na čelu katastra nalazi osoba u vezi koje postoje ozbiljne sumnje da je teško zloupotrijebila službeni položaj zbog lične i koristi za druga lica. Upravo Dragan Kovačević koji sebe u pojedinim medijima voli da predstavi kao neprikosnovenog borca protiv korupcije, prema podacima do kojih je došao MANS, direktno je odgovoran za brojna kršenja zakona u crnogorskom katastru i moguću korupciju. Ono što takođe zabrinjava jeste činjenica da ovakav kadar nakon brisanja matičnih brojeva sa sajta Uprave za nekretnine, sada ima eksluzivni pristup tim podacima i smatramo da realnija opasnost da će ih Kovačević zloupotrijebiti nego MANS ili bilo koja druga organizacija civilnog društva koja se bavi borbom protiv korupcije, zaključio je Milovac.

Komentari su isključeni.