Krivična prijava protiv firme Transpetrol i izvršnog direktora Slavka Kračkovića

0

NVO MANS i NVO Green Home su danas podnijeli krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu protiv firme Transpetrol i izvršnog direktora Slavka Kračkovica, zbog sumnje da je firma DOO „Transpetrol“ Podgorica na lokaciji Mahala, Gradska opština Golubovci, odlagala komunalni otpad pomiješan sa građevinskim, koji je potom prekrivala slojem šljunka i pijeska čime su počinjena krivična djela iz člana 303. i člana 307. Krivičnog zakonika – zagađenje i oštećenje životne sredine.

Firma DOO “Transpetrol” Podgorica krajem marta je odlagala otpad pored separacije šljunka u selu Mahala, Gradska Opština Golubovci, a sve u neposrednoj blizini rijeke Morače. Prema informacijama iz medija, nakon reagovanja ekološke inspekcije navedene količine otpada su izmještene sa postojeće lokacije uz podnošenje prekršajne prijave protiv nadležnih iz preduzeća Transpetrol.

Bez obzira na to, porijeklo otpada koje je kompanija Transpetrol deponovala je i dalje nepoznanica, kao i na osnovu kakvog poslovnog aranžmana su ogromne količine smeća deponovane na lokaciju koja nije za to predviđena.

Zbog toga smatramo da je tužilaštvo obavezno da dodatno istraži ovaj slučaj kako bi se utvrdilo da li se radi o pojedinačnom incidentu, ili dobro organizovanom poslu sa otpadom čija realizacija ima najdirektniji mogući uticaj na stanje životne sredine, ali i na zdravlje ljudi koji žive u neposrednoj blizini ovakvih divljih deponija.

Posebnu pažnju tužilaštva zaslužuje činjenica da je kompanija Transpetrol pokušala da prikrije deponovanje otpada tako što je zatrpavan šljunkom, što upućuje na sumnju da slične deponije postoje i na drugim lokacijama ali još nisu otkrivene.

Smatramo da odgovor na ovo, ali i na druga važna pitanja mogu dati samo ljudi iz Transpetrola, zbog čega smo i predložili tužiocu da u istražnom postupku sasluša vlasnika ove kompanije.

Ovaj nedopustivo bahat i neodgovoran odnos pojedinaca prema nasem životnom okruženju, uz odsustvo blagovremene reakcije opštinske komunalne policije jasno ukazuje na činjenicu da se zaštita životne sredine i od opštinskih vlasti ali i od privrednih subjekata koji očigledno nemaju obzira prema zakonu, tretira na apsolutno neodgovarajući način.

Green Home i MANS zbog toga insistiraju da se ove radnje detaljno istraže kako se prekinula očigledno uspostavljena praksa nezakonitog odlaganja otpada u i oko rijeke Morače i Skadarskog jezera.

Ovim putem takođe pozivamo i sve one građane koji imaju saznanja o sličnim incidentima u svojim lokalnim zajednicama ili posjeduju informacije o kompanijama koje nelegalno deponuju otpad, da se jave MANS-u ili Green Home-u kako bi zajednični doprinjeli poštovanju zakona i očuvanju životne sredine.

MANS & Green Home

Ines Mrdović
Koordinator na Programu za urbanizam

Komentari su isključeni.