Krivična prijava protiv Potpredsjednika Vlade Crne Gore i bivšeg predsjednika Savjeta za privatizaciju, Vujice Lazovića

0

MANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu podnio krivičnu prijavu protiv Potpredsjednika Vlade Crne Gore i bivšeg predsjednika Savjeta za privatizaciju, Vujice Lazovića podnio krivičnu prijavu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača na tenderu za valorizaciju lokaliteta Valdanos pored Ulcinja.

Prvi seta uslova iz tendera je propisivao da ponuđač mora biti međunarodni hotelski operater na nivou od četiri plus ili pet zvjezdica, da mora da pokaže finansijsku sposobnost za realizaciju ugovorenog posla, kao i da mora dokazati da je u posljednjoj godini ostvario ukupan promet od najmanje 100 miliona Eura. Drugi set uslova je od budućeg zakupca zahtijevao da mora dokazati da je u najmanje tri poslovne godine ostvario pozitivan finansijski rezultat, te da je u toku posljednje poslovne godine ostvario ukupan promet od najmanje 200 miliona Eura.

Tenderska komisija i Savjet za privatizaciju na čijem čelu je bio Vujica Lazović je krajem novembra prošle godine prihvatila ponudu kompanije Cubus Lux iz Velike Britanije.

Finansijski izvještaji kompanije Cubus Lux u koje je MANS imao uvid ukazuju na činjenicu da je ova kompanija 2009 godinu završila sa gubitkom od oko 2 miliona britanskih funti, dok je poslovni gubitak za 2010 bio još veći i to na nivou od preko 3,5 miliona funti. Prema podacima iz izvještaja, ukupna sredstva sa kojima je raspolagala kompanija Cubus Lux su na nivou od oko 56 miliona eura. Ukupna ulaganja na koja se Cubus Lux obavezuje ugovorom su planirana na nivou od preko 222 miliona eura. Zanimljivo je da za ova ulaganja Cubus Lux očekuje pomoć lokalnih crnogorskih banaka, kako se i navodi u finansijskom izvještaju ove kompanije.

Iz svega navedenog proizilazi osnovana sumnja da kompanija Cubus Lux nije zadovoljila ključne tenderske uslove za turističku valorizaciju Valdanosa – u poslednjoj godini nije ostvarila ukupan promet od najmanje 100 miliona eura, što je predviđeno uslovima iz grupe A, odnosno u najmanje tri poslovne godine u poslednjih pet kalendarskih godina nije ostvarila pozitivan finansijski rezultat i u toku poslednje poslovne godine nije ostvarila ukupan promet od najmanje 200 miliona eura, što je predviđeno uslovima iz grupe B.

I pored ovih činjenica Savjet za privatizaciju je prihvatio ponudu kompanije Cubus Lux kao ispravnu i Vladi predložio da se ugovor sa tom kompanijom zaključi. Nije jasno na osnovu kojih kriterijuma i u kojoj proceduri je ova kompanija dobila glasove članova tenderske komisije i samog predsjednika Savjeta za privatizaciju Vujice Lazovića, koji mjesecima uporno odbija sa saopšti kako je to Cubus Lux uspio da zadovolji uslove tendera. Kao predsjednik Savjeta za privatizaciju, Lazović je morao biti upoznat sa svim relevantnim informacijama vezanim za ponuđača kojemu namjerava da dodijeli ugovor, a podatak da kompanija Cubus Lux iz godine u godinu posluje sa višemilionskim gubicima je svakako informacija koja je trebala da opredijeli odluku Savjeta.

Imajući u vidu prezentovane informacije o poslovanju kompanije Cubus Lux-a, smatramo da postoje uslovi da Vujica Lazović svoje ponašanje i rad Savjeta za privatizaciju objasni pred državnim tužiocem, ako to već ne želi pred građanima Crne Gore.

MANS je juče pozvao novog predsjednika Savjeta za privatizaciju i Premijera Igora Lukšića da suspenduje odluku o davanju u dugoročni zakup uvale Valdanos i pozvao ga da objavi predugovor koji se sprema za kompaniju Cubus Lux. Vlada je danas zaista objavila traženi Predlog ugovora, ali nije objavila i sedam aneksa Ugovora koji sadrže investicioni plan, obračun godišnje zakupnine, te opis lokacije i sredstava koja se daju u zakup. Smatramo da ovakva „transparentnost“ Vlade samo kozmetička, ali i nedovoljna za otklon od stare prakse Vlade Crne Gore da se informacije o najbitinijim ugovorima od javnog interesa daju „na kašičicu“.

Imajući u vidu da se radi o poslu koji potencijalo može imati štetne posljedice, očekujemo da će tužilaštvo pravovremeno reagovati i spriječiti veće štet po državni interes kada je u pitanju valorizacija uvale Valdanos.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.