Krivične prijave protiv policijskih funkcionera

0

ulcinjMANS je danas državnom tužilaštvu i Upravi policije dostavio krivične prijave protiv Vladana Lakovića i Sabra Buzukovića bivših načelnika područne jedinice (PJ) Uprave policije Ulcinj, zbog sumnje da su, pojedinačno, tokom vršenja funkcije načelnika policije počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi u slučaju uzurpacije državnog zemljišta na rijeci Bojani.

Podaci do kojih je MANS došao ukazuju na činjenicu da je na području lijeve i desne obale rijeke Bojane, u posljednjih nekoliko godina uzurpirano preko 30.000 m2 državnog zemljišta u zoni morskog dobra, što upućuje na zaključak da je policijski nadzor nad ovom imovinom bio gotovo nepostojeći, te da lokalni investitori i preprodavci državnih placeva nisu u velikoj mjeri ometani od strane ulcinjske policije prilikom vršenja ovog krivičnog djela.

Prema članu 2 Zakona o policiji, policijski poslovi, između ostalog, obuhvataju i „zaštitu imovine, sprječavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, kao i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim organima”.

Sa druge strane, protivpravno zauzimanje zemljišta je članom 254 Krivičnog zakonika definisano kao krivično djelo kažnjivo zatvorom u trajanju do tri godine.

Iz navedenog proizilazi da su i Laković i Buzuković, u vrijeme vršenja dužnosti načelnika PJ Ulcinj, imali dužnost i ovlašćenja da procesuiraju sva lica koja su nezakonito uzurpirala placeve na Bojani, kao i ogroman broj preprodavaca placeva koje je na Bojanu privukao ovaj, očigledno veoma unosan biznis.

Ako imamo u vidu površinu uzurpiranog zemljišta i broj objekata koji je kao rezultat toga podignut na Bojani, postoji sumnja da su Laković i Buzuković zloupotrijebili službeni položaj, odnosno da su neizvršenjem službene dužnosti omogućili određenom broju lica da steknu nezakonitu koristi čime je nastala ogromna šteta po državni budžet, što je navedeno i u krivičnoj prijavi.

Poseban problem predstavlja neprocesuiranje prodavaca i preprodavaca državnih placeva na Bojani, čiji kontakt brojevi telefona su bili dostupni, ne samo policiji, već svakome ko je makar jednom posjetio Adu Bojanu. Ipak, i pored vidno istaknutih brojeva telefona putem kojih je moguće kupiti uzurpirane placeve na Bojani, do sada nema informacija da je ulcinjska policija preduzela bilo kakve mjere kako bi utvrdila ko stoji iza ovih telefonskih brojeva.

U vezi sa tim, MANS je zatražio da Uprava policije i državno tužilaštvo izvrše uvid u sve krivične prijave koje je ulcinjska ispostava policije tokom mandata Lakovića i Buzukovića, podnijela protiv lica koja su uzurpirala državnu imovinu na Bojani.

MANS je početkom septembra od direktora Uprave policije, Veselina Veljovića zatražio da detaljno ispita sve pojedinosti vezane za nepostupanje službenika PJ Ulcinj po pitanju prijava na nelegalnu gradnju i uzurpaciju državne imovine u toj opštini, ali i pojedinosti koje mogu ukazivati da su neki od tih službenika direktno umiješani u pomenuta krivična djela. MANS je takođe zatražio i informaciju o tome šta je u okviru PJ Ulcinj do sada preduzeto na primjeni onog dijela KZ-a koji se odnosi na hvatanje i procesuiranje počinilaca krivičnog djela nelegalne gradnje i uzurpacije zemljišta.
Iako je od tada proteklo gotovo mjesec dana, od Uprave policije nismo dobili bilo kakav odgovor. Jedino što se u PJ Ucinj primijenilo od početka akcije na Adi Bojani, jeste da je načelnik Laković premješten na novu dužnost u PJ Bar, a na njegovo mjesto postavljen Rudolf Elezović iz PJ Bar, koji je u Ulcinju već obavljao dužnost načelnika kriminalističke službe u vrijeme dok je Sabro Buzuković bio na čelu ulcinjske policije.

Nakon podnošenja krivične prijave protiv direktora ulcinjske Elektrodistribucije, Ljora Nrekića prošle nedelje, i krivičnih prijava protiv policijskih službenika Ulcinja, MANS će nastaviti da prikuplja informacije koje mogu ukazati na odgovornost i drugih lokalnih i republičkih funkcionera za stanje u kakvom se Ada Bojana danas nalazi.

Takođe, očekujemo da će pripadnici Uprave policije pronaći načina i motivacije da konačno počnu da se bave svojim poslom koji će rezultirati, ne novom devastacijom i daljim uzurpiranjem državne imovine, već zaštitom javnog interesa i procesuiranjem počinilaca krivičnih djela, pa makar oni bili i iz redova policije.

Dejan Milovac
Koordinator, Prostorno planiranje i izgradnja objekata

Komentari su isključeni.