Saopštenja za medije
0

Nakon slučaja Zavala po osnovu kojeg je završena istraga u Vrhovnom državnom tužilaštvu i koji je proslijeđen Specijalnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, još jedna krivična prijava MANS-a, ovog puta u vezi sa slučajem Ade Bojane, je takođe proslijeđena tužiteljici Stojanki Radović na dalje postupanje. Krivična prijava koja je podnijeta sredinom oktobra 2008. godine je teretila ulcinjske visoke policijske funkcionere Vladana Lakovića i Sabra Buzukovića da su nesavjesno vršili dužnost službenog nadzora nad državnim zemljištem na Adi Bojani što je omogućilo nepoznatim investitorima da uzurpacijom i daljom prodajom zemlje steknu enormnu protivzakonitu korist.

Saopštenja za medije
0

MANS je danas državnom tužilaštvu i Upravi policije dostavio krivične prijave protiv Vladana Lakovića i Sabra Buzukovića bivših načelnika područne jedinice (PJ) Uprave policije Ulcinj, zbog sumnje da su, pojedinačno, tokom vršenja funkcije načelnika policije počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi u slučaju uzurpacije državnog zemljišta na rijeci Bojani.

Podaci do kojih je MANS došao ukazuju na činjenicu da je na području lijeve i desne obale rijeke Bojane, u posljednjih nekoliko godina uzurpirano preko 30.000 m2 državnog zemljišta u zoni morskog dobra, što upućuje na zaključak da je policijski nadzor nad ovom imovinom bio gotovo nepostojeći, te da lokalni investitori i preprodavci državnih placeva nisu u velikoj mjeri ometani od strane ulcinjske policije prilikom vršenja ovog krivičnog djela.

O MANS-u
0

MANS je danas državnom tužilaštvu i Upravi policije dostavio prvu krivičnu prijavu koja se odnosi na slučaj devastacije i uzurpacije državnog zemljišta na rijeci Bojani a protiv direktora ulcinjske Elektrodistribucije, Ljora Nrekića.

Prvi dio krivične prijave koja je podnijeta protiv direktora ulcinjske Elektrodistribucije, odnosi se na sumnju da je počinio krivično djelo protivpravnog zauzimanja zemljišta radi sticanja nezakonite imovinske koristi. Kako se radi o zemljištu sa posebnom namjenom, odnosno zoni Morskog Dobra, propisana kazna za ovo krivično djelo se kreće od 3 mjeseca do tri godine zatvora.

O MANS-u
0

MANS je prethodne nedelje od JP Morsko Dobro na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zatražio katalog nelegalno izgrađenih objekata ali još uvijek nismo dobili odgovor od te institucije. Prema onome što je već saopšteno u javnosti, katalog sadrži popis objekata koji su sagrađeni do prethodne godine i ne uključuju one objekte koji su građeni tokom ove turističke sezone.

Informacije koje MANS posjeduje potvrđuju da pomenuti katalog sadrži 420 objekata i to 128 na lijevoj i 292 na desnoj obali rijeke Bojane. Objekti su pretežno tipa vikend kuća za odmor, ali postoji i određeni broj restorana koji su sagrađeni na obalama Bojane.

O MANS-u
0

Tržište državnim placevima na Bojani je uprkos akcijama policije i građevinskih inspekcija još uvijek više nego aktivno. MANS je imao prilike da se u ovo i lično uvjeri pozivajući jedan od brojeva mobilnih telefona koji su vidno postavljeni na obije obale rijeke Bojane.

U razgovoru sa jednim od prodavaca državnih placeva, interesujući se oko uslova kupovine, MANS je saznao da „slobodnih” placeva na samoj obali Bojane više gotovo i nema, ali da se i dalje nude na prodaju placevi u neposrednom zaleđu, svega 30-tak metara od obale.

Saopštenja za medije
1

MANS pozdravlja posljednje aktivnosti državnih organa na suzbijanju nelegalne gradnje, i početak procesuiranja počinioca ovog krivičnih djela, ali takođe i upozorava da borba protiv nelegalne gradnje predstavlja osnovnu djelatnost brojnih crnogorskih inspekcija, te da se pravi rezultati ne mogu postići povremenim „akcijama” već samo i usključivo kontinuiranim inspekcijskim nadzorom na terenu.

Činjenica da crnogorske inspekcije svoj redovni posao nazivaju „akcijama” koje se u najboljem slučaju dešavaju par puta godišnje, dovoljno govori o nivou političke volje koja postoji da se ozbiljno pristupi rješavanju problema nelegalne gradnje u Crnoj Gori. Direktna posljedica „ažurnosti” državnih inspkecijskih organa je činjenica da se broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori broji desetinama hiljada.

O MANS-u
0

Najnoviji podaci do kojih je MANS došao obilazeći teren ušća Bojane ukazuju na sumnju da je u „posao” uzurpiranja državne imovine na toj lokaciji i nelegalne gradnje vikendica, pored lokalnih preduzetnika, umiješan i određeni broj za sada nepoznatih službenika policije iz Ulcinja, što je prema građanima koji su i prijavili slučaj, jedan od ključnih uzroka nepostupanja lokalne policije po prijavama za nelegalnu gradnju.

Imajući u vidu da su službenici policije, kao i ta cjelokupna intitucija, makar formalno po novom Krivičnom zakoniku (KZ), prva linija odbrane kada su u pitanju krivična djela kao što je nelegalna gradnja i uzurpacija državne imovine, smatramo da je neprihvatljivo da postoji čak i sumnja da su upravo pripadnici ove institucije na bilo koji način umiješani u pomenuta krivična djela.

O MANS-u
0

Najnoviji podaci do kojih je MANS došao posljednjih dana avgusta ukazuju da su, nakon višemjesečne veoma dobro organizovane devastacije prostora bokokotorskog zaliva, posebno intezivirane aktivnosti na devastaciji još jednog dijela Crne Gore koji je pod posebnom zaštitom države.

Ušće rijeke Bojane u Jadransko more koje nizom dokumenata, uključujući i Prostorni plan Crne Gore zaštićeno kao rezervat prirode i zona za posmatranje ptica, posljednih mjeseci polako nestaje pod naletima građevinskih mašina lokalnih preduzetnika.