Prva krivična prijava u slučaju “Ada Bojana”

0

MANS je danas državnom tužilaštvu i Upravi policije dostavio prvu krivičnu prijavu koja se odnosi na slučaj devastacije i uzurpacije državnog zemljišta na rijeci Bojani a protiv direktora ulcinjske Elektrodistribucije, Ljora Nrekića.

Prvi dio krivične prijave koja je podnijeta protiv direktora ulcinjske Elektrodistribucije, odnosi se na sumnju da je počinio krivično djelo protivpravnog zauzimanja zemljišta radi sticanja nezakonite imovinske koristi. Kako se radi o zemljištu sa posebnom namjenom, odnosno zoni Morskog Dobra, propisana kazna za ovo krivično djelo se kreće od 3 mjeseca do tri godine zatvora.

Drugi dio krivične prijave se odnosi na krivična djela nesavjesnog vršenja službene dužnosti i moguće zloupotrebe službenog položaja na funkcijama u elektrodistribuciji i vodovodu, imajući u vidu da Nrekić pored funkcije direktora ulcinjske distribucije, obavlja i funkciju predsjednika i člana upravnog odbora ulcinjskog vodovoda.

S obzirom na svoju funkciju, ali i činjenicu da je i sam nelegalni graditelj na Bojani, smatramo da je Nrekić imao prilike da se upozna sa činjenicom da je određeni broj objekata nezakonito priključen na elektro-mrežu, kao i da je bio dužan da sve pojedinačne slučajeve prijavi policiji i nadležnom tužilaštvu. Pored toga, Nrekić je sa pozicije direktora elektrodistribucije imao obavezu i da preventivno djeluje, te spriječi krađu struje i nezakonito priključivanje na elekto-mrežu.

Kada imamo u vidu da je i sam nelegalno gradio, te da je prema informacijama Urbanističke inspekcije vlasnik više objekata, MANS je od policije i tužilašta zatražio i da provjeri sumnju da li je Nrekić, imajući u vidu svoju poziciju u elektrodistribuciji, aktivno učestvovao u nelegalnim priključenjima vikend kućica na Bojani.

Nakon informacije da pojedini policijski funkcioneri posjeduju nelegalne vikendice izgrađene na uzurpiranom državnom zemljištu, informacija da je i direktor elektrodistribucije takođe nelegalni graditelj, daje jasniju sliku o tome koliko su lokalne institucije do sada bile zainteresovane da riješe problem koji postoji na Adi Bojani i u potpunosti nam je razumljiv otpor lokalnih funkcionera prema činjenici da se veoma unosan posao iz kojega su mnogi pojedinci izvukli ogroman profit, sada polako gasi.

Takođe nam je razumljivo da se rušenje vikend kućica na Bojani doživljava kao atak na nečije, prije svega profitne interese, ali je neshvatljiv otpor gospodina Nrekića prema akcijama nadležnih inspekcija koje bi trebale da imaju za rezultat puno manje nelegalnih priključaka na elektro-mrežu, što je nadamo se interes i samog Nrekića.

MANS u kontinuitetu upozorava da se problem nelegalne gradnje u Crnoj Gori ne može riješiti sve dok na odgovornim pozicijama na lokalnom i republičkom nivou sjede isti oni ljudi koji su svojim neradom ili aktivnom saučestvovanjem doprinjeli situaciji koju sada imamo na terenu.

Nakon ove krivične prijave, MANS će u narednom periodu raditi na prikupljanju dodatnih informacija potrebnih za utvrđivanje odgovornosti i drugih javnih funkcionera u ulcinjskoj opštini za stanje u kakvom se sada nalazi Ada Bojana.

Dejan Milovac
Koordinator, Prostorno planiranje i izgradnja objekata

Komentari su isključeni.