Lica koja unutar svoje službe pokušavaju da ukažu na korupciju nisu zaštićena na adekvatan način

0

MANS je u komentarima na Strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji su juče poslati Evropskoj komisiji, a prethodno dostavljeni Ministarstvu unutrasnjih poslova, istakao da lica koja unutar svoje službe pokušavaju da ukažu na korupciju nisu zaštićena na adekvatan način. Iako su u demokratskim zemljama insajderi prepoznati kao najbolji i najvrijedniji izvori podataka za sankcionisanje korupcije, komentari MANS-a, koji ukazuju na potrebu za njihovom boljom zaštitom, nisu uključeni u Strategiju.

Ovo je još jedan pokazatelj da ne postoji stvarna spremnost za borbu protiv korupcije i zaštitu onih koji je prijavljuju i da se  nastavlja sa fingiranjem reformi u ovoj oblasti – kroz koje neće moći da se obezbjede konkretni rezultati potrebni za napredak Crne Gore u procesu EU integracija.

Naime, u našim komentarima naglasili smo da je prethodnim Akcionim planom bilo predviđeno usvajanje posebnog Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, i da se to nije desilo, već je nađeno polovično rješenje, kroz izmjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Ovo rješenje nedovoljno štiti zaposlene u javnom sektoru, dok licima zaposlenim u privatnom sektoru na pruža nikakvu zaštitu, što je potrebno i navesti u Strategiji. Ni u jednoj instituciji ne postoji procedura koja garantuje zaštitu insajdera koji unutar svoje službe pokušavaju da ukažu na korupciju, pa njima ostaje samo da se obrate policiji ili javnosti putem medija.

Međutim, rijetki su primjeri državnih službenika koji su se usudili da prijave korupciju u njihovim institucijama, a čak i kada se to desilo, oni su mahom ostajali bez posla. Na taj način su destimulisani zaposleni u državnim institucijama da vode računa o javnom interesu. Posebno nema zabilježenih slučajeva da su službenici zaštićeni kada su za korupciju prijavili svoje nadređene. Imajući u vidu da su državni službenici najbolji izvori podataka za sankcionisanje korupcije, Strategija mora propisati set ciljeva kojima će se obezbijediti njihova zaštita od revanšizma.

Zorica Ćeranić
Direktor građanskih inicijativa

Komentari su isključeni.