MANS dostavio komentare Evroposkoj komisiji

0

MANS je danas Evropskoj komisiji dostavio komentare na Strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji su prethodno bili upuceni Ministarstvu unutrasnjih poslova kao nas doprinos javnoj raspravi o tom dokumentu.

Komentari direktno odgovaraju na pitanja i zamjerke koje je dala Evropska komisija povodom nacrta Strategije i odnose se kako na korupciju, tako i na organizovani kriminal. MANS u komentarima ukazuje na kljucne probleme i uzroke korupcije i privredi i drzavnoj upravi, nedostatke u radu izvrsne, zakonodavne i sudske vlasti, kao i na kokretne zakone koji se ne sprovode. Poseban akcenat je stavljen na korupciju na najvisim nivoima izvrsne vlasti i povezanost sa pojedincima iz organizovanog kriminala. U komentarima se daje i pregled stanja u oblasti organizovanog kriminala i potencira postojanje veza izmedju pojedinaca iz policije i obavjestajnih sluzbi sa kriminalcima. Posebna paznja je data procesu privatizacije koji karakterise netransparentna vlasnicka struktura, kao i sumnje da se koristi za pranje novca kriminalnih grupa iz zemlje i inostranstva. Takodje smo potencirali i problem pranja novca kroz izgradnju objekata, ali i igre na srecu, kao i izostanak bilo kakvih konkretnih rezultata u ovoj oblasti.

Naglasili smo da reforme predvidjene Akcionim planom, daleko od ociju javnosti, u kabinetu ministarke Djurovic zasigurno nece moci da obezbijede konkretne rezultate, jer nisu utemeljene na realnim problemima. Posebvno smo ukazali da je Akcioni plan krisom napisala ministarka Djurovic, bez znanja clanova radne grupe koja je imala ,mandat da radi na tom dokumentu i bez bilo kakve javne rasprave. O ozbiljnosti Akcionog plana svjedoci i cinjenica da ga je ministarka napisala za nedelju dana, dok je prethodni radila desetoclana radna grupa u toku cetiri mjeseca, na vise od 40 sastanaka, iz u javnu raspravu.

Uvjereni smo da ce Evropska komisija uzeti nase komentare u obzir prilikom davanja Misljenja, kao sto je to ucinila i kada smo poslali nase odgovore na upitnik, postavivsi dodatna pitanja Vladi.

Sigurni smo da su drzavi Crnoj Gori i njenim gradjanima reforme neophodne a konkretni rezuktati u borbi protiv korupcije od presudnog znacaja za njen privredni i drustveni razvoj, kao i bezbijednost. Ako to nasa Vlada nije voljna da obezbijedi, mi vjerujemo da ce to biti glavna prepreka procesu evropskih integracija, ali i da taj proces treba iskoristiti kako bi se obezbijedio dovoljan pritisak za stvaranje politicke volje neophodne za postizanje konkretnih rezultata.

Vanja Ćalović
Izvrišni direktor

Komentari su isključeni.