MANS će u skladu sa zakonom tražiti spise tužilaštva

0

MANS će sjutra Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, u skladu sa zakonom, predati zahtjev za dostavljanje kopije spisa predmeta u kome je tužilaštvo utvrdilo da se aktivisti DPS-a šale kada govore da vrše krivična djela.

Tokom postupka MANS je već tražio dio spisa koji se odnosi na postupanje tužilaštva prema MANS-u i to zahtjeva kojim se od Osnovnog suda tražio pretres Vuka Maraša i zapisnika o saslušanju Maraša, koje su obavili tri državna tužioca.

Tužilaštvo je ove zahtjeve odbilo sa navodima da se predmet nalazi u fazi izviđaja i da se zato javnosti ne mogu saopštavati informacije i vršiti uvid i kopirati spisi, jer bi se tako ugrozila svrha izviđaja.

Sada, kada je tužilaštvo javno saopštilo da je završilo izviđaj, ne može postojati ni jedan zakonski osnov da nam se ne dostavi kopija spisa predmeta, tim prije što MANS ima i neposredan pravni interes da te spise dobije jer je tužilaštvo većinu radnji iz izviđaja usmjerilo upravo prema MANS-u.

Takođe, pored MANS-a i javnost ima puno pravo da zna kako je tužilaštvo došlo do zaključka da se Predrag Vasović šalio kada je govorio kako vrši krivična djela za račun DPS-a i kada je tražio zainteresovana lica da mu prodaju ličnu kartu. Pravo je javnosti da zna zašto državne tužioce nije zanimalo zbog čega je Vasović uništio telefon i karticu, ali i posebno da sazna i ko je tužilac koji je saslušavao Vasovića, odnosno da li je i Vasovića saslušavala Osnovna državna tužiteljka Ljiljana Klikovac zajedno sa svoja dva zamjenika, kako su postupali u slučaju Vuka Maraša.

Iz spisa predmeta će se utvrditi da li je tužilaštvo preduzelo išta da provjeri sa kime je Vasović kontaktirao, ili je jedini cilj bio da se utvrdi ko je Vasovića snimio kako priča o vršenju krivičnih djela na organizovan način za račun DPS-a.

Iz spisa predmeta utvrdiće se i kada je tužilaštvo preduzimalo radnje, posebno prema Vasoviću koji nije imao status osumnjičenog. Tako će se utvrditi i da li je tužilaštvo omogućio Vasoviću da uništi telefon i karticu i pripremi odbranu tako što će izajviti da se šalio, dok se tužilaštvo bavilo praćenjem aktivista MANS-a, njihovim pretresanjem i pretresanjem njihovih telefona.

Dalje, tužilaštvo je dužno da nam dostavi kopiju spisa predmeta kako bi utvrdili koje je sve radnje preduzimalo prema MANS-u i kako bi javnost upoznali da li je tužilaštvo pratilo kretanje Predraga Vasovića i da li je pratilo lokaciju telefona koji on koristi, na isti način kao što su pratili Vuka Maraša i tačno znali vrijeme kada dolazi sa službenog puta i da se službeni telefon MANS-a u tom trenutku nalazi kod njega.

Spisi predmeta pokazaće najbolje apsurdnost optužbi tužilaštva da MANS nije sarađivao i da je koristio nezakonite metode u borbi protiv korpcije.

Odbijanje ili ignorisanje ovog zahtjeva i prikrivanje spisa predmeta dodatno bi pokazalo koliko je tužilaštvo ogrezlo u korupciji i kako je i u čijem interesu sprovodilo izviđaj.

Svojim stavom tužilaštvo je potvrdilo izjavu Vasovića da kupci ličnih karata nemaju razloga da se boje policije i tužilaštva i tako javno poslalo poruku svakome ko ima namjeru da prijavi korupciju da će biti izložen maltretiranju i kršenju osnovnih ljudskih prava. Zato MANS još jednom poziva građane koji imaju podatke o korupciji da te podatke dostave MANS-u koji će nastaviti da ih objavljuje, bez obzira što se tužilaštvo pravi naivno i nestručno tvrdi da se radi o nezakonitim metodama.

Punomoćnik NVO MANS:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.