MANS: Hitno otvoriti istragu protiv direktorice ASK-a

0

MANS je danas pozvao Glavnog specijalnog tužioca da bez odlaganja formira predmet i otvori istragu protiv direktorice Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), Jelene Perović, a u vezi sa transkriptima komunikacije koju je pomenuta imala sa optuženom bivšom predsjednicom Vrhovnog suda, Vesnom Medenicom.

Sadržaj komunikacije između Perović i Medenice daju dovoljno osnova sumnje da je aktuelna direktorica ASK-a počinila više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu službenog položaja, nesavjesan rad u službi, protivzakonit uticaj, te podstrekavanje na protivzakonit uticaj.

Imajući u vidu da Jelena Perović trenutno zauzima javnu funkciju od koje se očekuje besprekoran profesionalni integritet, smatramo da su čak i sumnje koje pomenuta komunikacija sa Medenicom kreira, dovoljne da dovedu u pitanje kredibilitet odluka koje je ASK do sada donosila, ali i sve one koje će donositi u narednom periodu.

Prepiska sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda je ostavila vrlo malo prostora za sumnju da su dosadašnje nezakonite odluke ASK-a bile posljedica pravnog neznanja Jelene Perović, a ne svjesne namjere da se kroz pogrešno tumačenje zakona oslobode odgovornosti najviši državni funkcioneri.

U vezi sa time, biće posebno zanimljivo vidjeti odluku po inicijativi za provjeru porijekla dijela imovine bivšeg predsjednika države, Mila Đukanovića, koji se odnosi na kolekciju skupocjenih satova, a čije donošenje je Perović nedavno najavila.

Sa druge strane, gotovo sve odluke u ključnim predmetima provjere imovine visokih državnih funkcionera su do sada donošene u njihovu korist, odnosno oslobađanjem od bilo kakve odgovornosti za kršenje zakona.  Ćutanje ASK-a i izbjegavanje da postupe po podnijetim inicijativama, ali i odluke donijete suprotno zakonu su do sada bile predmet više presuda Upravnog suda, dok je kvalitet samih odluka bio predmet kritika i u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori.

MANS već duže vremena upozorava na činjenicu da je kredibilitet i profesionalni integritet ASK-a ozbiljno narušen, prvenstveno postupanjem njene direktorice Jelene Perović protiv koje je nadležnom tužilaštvu već podnijeto nekoliko krivičnih prijava.

Dalji ostanak Jelene Perović na ovoj funkciji apsolutno je neprihvatljiv i bio bi jasan znak da Crna Gora i dalje nije spremna da se na adekvatan način suoči sa korupcijom, posebno onom unutar državnih institucija koja predstavlja najveću prepreku za dalju implementaciju reformi i nastavak evropskih integracija.

MANS

Komentari su isključeni.