Mans i Media centar će podnijeti inicijative za primjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika

0

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Media centar će uputiti inicijative Državnoj izbornoj komisiji (DIK) i Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) u vezi sa  primjenom Zakona o izboru odbornika i poslanika za  zaustavljanje oglašavanja političkih subjekata na javnim emiterima.

MANS i Media centar su prateći predizborni proces uočili da su na web sajtu ASK-a objavljeni cjenovnici za marketing kod javnih emitera, a na nekima od njih (TV Budva i TV Pljevlja) u plaćenom terminu se oglašavaju politički subjekti koji učestvuju na parlamentarnim i lokalnim izborima.

“Podsjećamo DIK i  ASK da član  51 Zakona o izboru odbornika i poslanika u stavu 2 zabranjuje javnim emiterima bilo kakvo dodatno, komercijalno, reklamiranje političkih subjekata u predizbornoj kampanji.

*Član 51*

“Radio-televizija Crne Gore, regionalni i lokalni javni emiteri obavezni su da, u vrijeme izborne kampanje, u okviru političko-informativnog programa, kao i u precizno određenim blokovima političkog marketinga, čija je čujnost i vidljivost obezbijeđena na cijeloj teritoriji Crne Gore, odnosno lokalne samouprave, svakodnevno, u jednakom trajanju i u istom terminu, obezbijede besplatno i ravnopravno predstavljanje podnosilaca potvrđenih izbornih lista, kao i iznošenje i obrazlaganje njihovih izbornih programa.

Radio-televiziji Crne Gore, regionalnim i lokalnim javnim emiterima nije dozvoljeno da, pod bilo kojim uslovima, omoguće iznošenje i obrazlaganje izbornog programa podnosilaca izbornih lista ili njihovo reklamiranje van termina iz stava 1 ovog člana.”

MANS i Media centar pozivaju DIK i ASK da, u skladu sa njihovim nadležnostima utvrđenim u članu 32 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika i članom 5 i 55 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, ispitaju da li je došlo do kršenja zakona i upozore političke subjekte koji učestvuju na parlamentarnim i lokalnim izborima kao i javne emitere, o ograničenjima propisanim zakonom. Takođe, pozivamo ASK da sa svog web sajta ukolni cjenovnike javnih emitera.

Za nepoštovanje izbornih propisa najveću odgovrnost snose DIK i ASK i njihovo ignorisanje naših inicijativa otvara prostor za pokretanje krivičnih prijava protiv odgovornih lica.

Vanja Ćalović Marković, izvršna direktorica MANS
Goran Đurović, direktor Media centra

Komentari su isključeni.