DPS krije transakcije sa žiro računa uoči izbora

0

Nepune dvije sedmice uoči parlamentarnih izbora Demokratska partija socijalista (DPS) i dalje krije većinu podataka o svom finansijskom poslovanju, uključujući troškove i izvore svog finansiranja, pokazuje dokumentacija do koje je došao Istraživački centar MANS-a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Predsjednik DPS-a, Milo Đukanović

MANS je od početka godine od DPS, kao obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama, tražio kopije izvoda sa svih računa, a oni za period januar-maj pokazuju da je ova partija prije dostavljanja kopija izbrisala podatke o većini transakcija koje su ostvarene preko računa.

DPS je brisao podatke o troškovima, većini dobavljača, kao i gotovo sve informacije o prilivima na svoj žiro-račun, pravdajući takvo postupanje navodnom zaštitom ličnih podataka. U rješenju te partije koje je dostavljeno MANS-u uz zatamnjene izvode sa žiro-računa, navodi se da je brisanje izvršeno radi „zaštite ličnih podataka  koji se odnose na rasno ili etničko porijeklo, političko misljenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje ili članstvo u sindikalnim organizacijama“.

Uprkos tome, DPS se nije zaustavio na brisanju podataka o fizičkim licima, već je iz izvoda „nestala“ i većina podataka o pravnim licima sa kojima je DPS poslovao, uključujući i svrhu plaćanja i brojeve faktura.

Kada su u pitanju prilivi na žiro račun DPS-a, gotovo svi podaci, uključujući i one koji se odnose na prilive iz državnog budžeta, na ovaj način su proglašeni za tajne. Na taj način nije moguće utvrditi ko je sve finansijski pomagao ovu partiju, a pojedine uplate iznose i po nekoliko hiljada eura.

Izvodi do kojih je došao MANS se odnose na prvih pet mjeseci ove godine, dok je DPS ignorisao zahtjeve za podacima o svojim finansijama koji se odnose na period neposredno uoči i nakon raspisivanja parlamentarnih izbora. Upravo je ovaj period problematičan sa aspekta transparentnosti finansija ove partije, imajući u vidu da je za svega nekoliko sedmica DPS zabilježio priliv na svoj račun  od blizu pola miliona eura po osnovu takozvanih pojedinačnih donacija fizičkih lica.

MANS je i tokom prethodnih parlamentarnih izbora apelovao na sve partije da svoje finansije učine javnim, a upravo su podaci sa žiro računa bili ključni za otkrivanje afere „Vrela Ribnička“ kojom je potvrđeno postojanje organizovane šeme za ubacivanje gotovog novca nepoznatog porijekla na žiro račun DPS-a. Nakon toga, DPS je prestao da dostavlja MANSu podatke o transakcijama, pa tako i dalje nema informacija o tome kako je ta partija u posljednje dvije sedmice kampanje 2016. godine prikupila još oko 170.000 eura.

Imajući u vidu dosadašnju praksu, te već objelodanjene podatke o sumnjivim donacijama, za očekivati je da DPS pokušati da prikrije i podatke o transakcijama preko žiro računa u ovogodišnjem predizbornom periodu. Za sve ovako dostavljene podatke, MANS je već pokrenuo tužbe pred Upravnim sudom Crne Gore.

Dejan Milovac
Istraživački centar MANS

Brisani i podaci o donatorima lokalnih izbora u Tivtu

Među pobrisanim podacima se nalaze i oni sa posebnog računa DPS-a za lokalne izbore u Tivtu koji su odloženi zbog epidemije virusa korona. Tom prilikom DPS je prikupio blizu 13 hiljada eura, a istraživanje CIN-CG je pokazalo da se većinom radi o donacijama visokih funkcionera DPS-a iz Podgorice, a ne o dobrovoljnim prilozima građana Tivta. MANS je i tada ukazao da se radi o ponavljaju prakse od prethodnih izbora, te istom mehanizmu za ubacivanje gotovine koji smo imali prilike da vidimo uoči izbora 2016. godine.

Niti jedan od do sada otkrivenih slučajeva takve šeme, uključujući aferu „Vrela Ribnička“, donacije socijalnih slučajeva u Beranama, te radnike podgoričkih i danilovgradskih javnih preduzeća, DPS još uvijek nije demantovao, dok podaci o donacijama za izbore 2020. godine pokazuju da partija koristi navodne dobrovoljne donacije građana kako bi u zvanične finansijske tokove svojih predizbornih kampanja unijela novac čije porijeklo nije poznato.

Partije dužne da objave podatke o svojim finansijama

Političke partije u Crnoj Gori su obveznici primjene Zakona o slobodnom pristipu informacijama jer svoj rad dominantno finansiraju novcem iz budžeta, odnosno građana Crne Gore. Javnost partijskih finansija je posebno važna u predizbornom periodu kada se uzme u obzir kontekst u kome se održavaju izbori, ali prije svega ogromne sumnje u porijeklo tog novca. Nakon svih pobrojanih afera, naročito afere „Koverat“ koja je nedvosmisleno potvrdila da se vladajuća partija dijelom finansira iz prljavog novca, postoji ogroman javni interes da sve sumnje u tu vrstu političke korupcije budu do kraja rasvijetljene. Jedan od ključnih alata za to jeste upravo Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji obavezuje i političke partije, a građanima, civilnom sektoru i medijima omogućava imaju punu informaciju o tome ko sve stoji iza desetina i stotina hiljada eura koje slivaju na račune političkih partija.

Komentari su isključeni.