MANS o predstojećim izborima: Ponovo će biti opasni “fantomi”

0

Direktor Monitoring programa MANS-a Vuk Maraš procijenio je da predstojeći parlamentarni izbori 16. oktobra teško mogu biti održani na zakonit način, jer lične karte građana nijesu biometrijske.

Ta činjenica, navodi Maraš, u kombinaciji sa netačnim i neažurnim biračkim spiskom, otvara prostor za ogomne manipulacije izbornim rezultatom i slobodnom voljom građana na predstojećim parlamentarnim izborima.

„Ukoliko je lične karte moguće lako falsifikovati, a svjedoci smo da jeste, postoji vjerovatnoća da se na predstojećim izborima pojavi veliki broj birača fantoma, duplikata i onih koji planiraju da glasaju umjesto preminulih građana, kako bi nezakonito uticali na izborni rezultat“, zaključio je Maraš, koji je član Koordinacionog tima MUP-a za sprovođenje zakona za pripremu izbora.

On je podsjetio da je, tokom prošlonedjeljne posjete eksperata francuske kompanije Safran koja je isporučila AFIS sistem MUP-u, potvrđeno da lične karte nijesu biometrijske jer ne sadrže nijednu biometrijsku komponentu – odnosno čip sa biometrijskim podacima.

Aktivista MANS-a, koji godinama učestvuje u izradi i prati sprovođenje izbronih zakona, je objasnio da biometrijski dokument  sadrži čip na kojem se, u elektronskoj formi, nalazi neki od biometrijskih podataka, fotografija lica, otisak prsta ili čak i fotografija rožnjače oka.

Maraš  je naveo da unošenje biometrijskih podataka, u elektronskoj formi, u nečiju ličnu kartu služi  kao zaštita od falsifikovanja.

Biometrijske podatke građana, objasnio je, preuzimaju nadležni organi korišćenjem odgovarajuće  tehnike, skladište ih u sopstvene sisteme i učitavaju na čip dokumenta, što značajno smanjuje mogućnost da se isti falsifikuje od nekog trećeg lica.

„Pojedine tvrdnje  u javnosti kako takozvani MRZ kod predstavlja biometrijski podatak, netačne su i radi se o elementarnom nepoznavanju problematike“, ocijenio je Maraš u saoštenju.

On je objasnio da je smisao MRZ koda da ubrza obradu pasoša na aerodromima i graničnim prelazima na kojima postoji ogromna cirkulacija putnika, kao i da smanji mogućnost ljudske greške kod unosa podataka iz dokumenata.

„Tako MRZ kod ne sadrži nijedan od biometrijskih podataka – elektronsku fotografiju ili otisak prsta, odnosno skeniranjem MRZ koda se ne može dobiti bilo koji biometrijski podatak“, objasnio je Maraš.

On je dodao da je potvrda da crnogorske nove lične karte nijesu biometrijske, stavila pod sumnju zakonitost predstojećih parlamentarnih izbora.

I to ne samo u dijelu falsifikovanja ličnih karata, već i zbog činjenice da najveći broj građana, koji posjeduju ličnu kartu ali ne i pasoš, korišćenjem tog dokumenta, po Zakonu, ne bi smjelo da glasa.„Da građani lakše shvate – naša lična karta je najobičnija plastična lična karta koja ne sadrži napredne, elektronske mehanizme za zaštitu od falsifikovanja“, poručio je Maraš.

Ključni problem u cijelom slučaju je, dodao je, upravo mogućnost falsifikovanja ličnih karata.

MUP godinama varao građane i insistirao na neistini

Iako nijedan od bivših ministara unutrašnjih poslova od 2007. godine, kada su važeće lične karte uvedene, ne spori da se radi o dokumentu koji ne sadrži biometrijske podatke, činjenica je da je  MUP  varao građane i  javnost dovodio u zabludu, tvrdeći da se radi o biometrijskim ličnim kartama, poručio je  Vuk Maraš.

On je naveo da je dovoljno izvršiti uvid u sve akte MUP-a od tog perioda do danas, od promotivnih brošura koje su korišćene da se građanima predstave nove lične karte, do raznih pravnih akata, da se vidi kako je MUP sve vrijeme insistirao na neistini da crnogorski građani imaju biometrijske lične karte. „Ova dugogodišnja prevara MUP-a rezultirala je  time da je Skupština, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o izboru odbornika i poslanika, definisala da se građani, prilikom glasanja, moraju identifikovati novom biometrijskom ličnom kartom ili pasošem“, rekao je Maraš.

Poslanik DPS-a Predrag Sekulić rekao je  ranije da se izborni proces ne može dovesti u pitanje zbog toga da li je ili nije biometrijska lična karta. Poslanici te partije odbacuju odgovornost za probleme u vezi izbora, tvrdeći da je MUP godinama  kontrolisao SDP.

Preuzeto sa portala Vijesti

Komentari su isključeni.