MANS obara odluke RAE o poskupljenju struje

0

Grupa građana iz MANS-a podnijela je Upravnom sudu tužbe za obaranje najnovijih odluka Regulatorne agencije za energetiku (RAE) o odobravanju prihoda energetskim kompanijama, na osnovu kojih će od sjutra struja za domaćinstva biti skuplja 2,3 odsto.

U pomenutim odlukama RAE je proizvoljno i paušalno utvrđivala dozvoljeni prihod energetskim subjektima, bez validnih objašnjenja, što je nastavak prakse da se cijena struje povećava u korist Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema, a na štetu potrošača.

Napominjemo da su sve ranije odluke RAE već poništavane pred Upravnim sudom, a ova institucija se dokazala kao konstantni kršitelj zakona i propisa ove države, čime se otvoreno stavila u službu profitnih interesa italijanskih partnera A2A i Terne, koje menadžuju EPCG i Crnogorskim prenosom.

Tako su najviše zahvaljujući RAE, ugovori o uvozu i izvozu struje, i uslovi pod kojima EPCG nabavlja energiju, još nepoznanica za crnogorsku javnost. MANS je ranije ukazao da menadžment EPCG gotovo nikada na vrijeme ne zaključi povoljne ugovore o srednjoročnom snadbijevanju strujom, već je uglavnom nabavlja u mjesecima kada je ona najskuplja na tržištu.

Cijena kupljene struje je jedna od bitnih stavki računa, a nedavni MANS-ovi podaci su pokazali da je u poslednjih pet i po godina, polovina sume koju je EPCG platila za uvoz, odnosno blizu 138 miliona eura, otišla kompanijama ključnih regionalnih trgovaca energijom Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića, protiv kojih su u Srbiji podnijete krivične prijave zbog korupcije u uvozu i izvozu električne energije.

Isto tako, MANS je već objelodanio da energetske kompanije u protekloj godini nijesu realizovale čak ni one investicije koje su građani platili kroz račune za struju. Štaviše, EPCG je kao investicije prikazivala poslove koji spadaju u redovno održavanje, za šta joj RAE odobrava poseban prihod, koji dodatno povećava račun za struju.

Takođe, koliko RAE radi u interesu kompanija, a ne potrošača, jedan od pokazatelja je i to što godinama plaćamo ogromne tehničke gubitke, dok italijanski partner u EPCG desetine miliona eura, umjesto da ih investira, drži u Prvoj banci familije Đukanović, kako bi održavao njenu likvidnost.

Podsjećamo da je navodni strateški partner A2A doveden isključivo da bi njegov kapital bio uložen u modernizaciju energetske kompanije, unapređenje infrastrukture i smanjenje gubitaka, ali od tog novca korist ima samo Prva banka, koja ga i danas okreće.

Najnovije poskupljenje struje je treće u poslednjih godinu i po i predstavljaće težak udar na standard osiromašenih građana, kojima je već uvedena obaveza plaćanja taksi euro po euro, zamrznute penzije, uveden krizni porez na plate, povećan PDV, dok se sa druge strane Kombinatu aluminijuma Podgorica (KAP) već godinu i po omogućava da na naš račun troši struju, a da ne plati ni centa.

Štaviše, RAE je aktivno učestvovala u nezakonitom snadbijevanju KAP-a strujom, pa je prvo protivzakonito izdala licencu „Monetenegro Bonusu“ kako bi on obezbjeđivao struju za fabriku, dok je od prvog dana bila upoznata i sa krađom struje iz evropske interkonekcije, ali ništa nije preduzela da to spriječi.

Postupci čelnika RAE, koji imaju plate i beneficije među najvećima u zemlji, odavno su u zoni i političke i krivične odgovornosti, a sramno je da ni poslanici, niti tužilaštvo do danas ne postavljuju pitanje njihove smjene i odgovornosti zbog serije štetnih odluka na teret potrošača, a radi zadovoljenja apetita italijanskih partnera u energetskim kompanijama.

MANS

Komentari su isključeni.