MANS traži pokretanje postupka protiv Ivana Brajovića zbog 150 hiljada eura

0

MANS će sjutra Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) podnijeti zahtjev za pokretanje postupka protiv Ivana Brajovića, predsjednika Skupštine Crne Gore jer je u izvještaju o prihodima i imovini iz 2014. godine sakrio činjenicu da je od prodaje zemlje prihodovao 150 hiljada eura.

Naime, prema podacima iz Uprave za nekretnine, Ivan Brajović se više ne vodi kao vlasnik oko 4,5 hiljade kvadrata zemljišta u Danilovgradu, dok se u ugovoru između njega i podgoričke kompanije „Free Energy“ navodi da je ta parcela prodata za čitavih 150 hiljada eura.

Uvidom u imovinski karton za 2014. godinu se vidi da Ivan Brajović više ne posjeduje pomenutu parcelu, ali takođe i da nije prijavio prihod od njene prodaje. Time je Brajović nedvosmisleno prekršio zakonsku obavezu da prijavi uvećanje imovine u iznosu većem od 5 hiljada eura i to u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Pored toga, odredbom člana 23 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da je javni funkcioner dužan da u izvještaju navede tačne i potpune podatke, što evidentno Brajović nije učinio.

Niti jedan imovinski izvještaj koji je Brajović podnosio od 2014. godine do danas nije sadržao informaciju o prihodu koji je stekao prodajom imovine.

ASK je prethodno već jednom odbio da odlučuje u inicijativama koje smo podnijeli protiv Mila Đukanovića i Branimira Gvozdenovića zbog činjenice da nisu prijavili poklon-putovanje u Dubai o trošku predsjednika Atlas grupe, Duška Kneževića, pravdajući se time da za eventualna kršenja zakona koja su nastupila prije 2016. godine kada je Agencija osnovana – nisu nadležni.

Ovim putem još jednom podsjećamo i upozoravamo, prije svega direktora ASK-a, Sretena Radonjića da je Zakonom o antikorupciji jasno definisano da je njegova institucija pravna nasljednica prethodne Komisije za sprečavanje konflikta interesa, te da je 1. januara 2016. godine kada je počela sa radom istovremeno preuzela poslove, kao i prava i obaveze, dokumentaciju, registre i evidenciju dotadašnje Komisije, pa je obavezna da postupi po ovom zahtjevu i donese meritornu odluku.

MANS

 

Komentari su isključeni.