MANS Tužilaštvu predao dokumentaciju o Brajoviću

0

Istraživački centar MANS-a je danas Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) predao kompletnu dokumentaciju do koje je došao tokom istraživanja o spornoj prodaji blizu 4500 m2 zemljišta u vlasništvu predsjenika Skupštine Crne Gore, Ivana Brajovića.

Dokumentacija do koje smo došli svjedoči o mogućim nezakonitim poslovima predsjednika crnogorske Skupštine i potvrđuje sumnje da je posao sa prodajom zemljišta poslužio samo kao paravan za ostvarivanje prihoda od 150 hiljada eura.

Iz dokaza koje je MANS dostavio SDT-u se vidi da je Brajović zemljište prodao daleko iznad njegove tržišne cijene, ali i da je u daljem postupku istrage potrebno preciznije utvrditi tačnu prirodu odnosa između Brajovića, vlasnika kompanije Free Energy koja je poslužila za ovu transakciju, i same Atlas banke koja je obezbijedila kredit u iznosu od 150 hiljada eura kako bi se ovaj posao realizovao.

Uz inicijativu za pokretanje izviđaja koju smo uputili SDT-u, dostavljeni su svi kupoprodajni ugovori koji su zaključivani između strana u ovoj poslovnoj transakciji, kao i svi izvještaji o procjeni vrijednosti Brajovićeve nekretnine iz kojih se može vidjeti da je ona prodata po nerealno visokoj cijeni.

Podsjećamo da je MANS ranije ove godine Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) podnio inicijativu zbog toga što Ivan Brajović nije prijavio pomenuti prihod od 150 hiljada eura. Ovu inicijativu ASK je odbila tako što se proglasila nenadležnom za predmete koji se odnose na period prije 2016. godine kada je ta institucija nije postojala. Ovo je suprotno odluci Upravnog suda koji je već donio stav da je ASK naslijedila nadležnosti i predmete bivše Komisije za sprječavanje konflikta interesa i da mora postupati i u slučajevima prije 2016. godine

Sa druge strane, smatramo da SDT sada već ima dovoljno dokaza da u slučaju Ivana Brajovića preduzme konkretne poteze, te da, sada već dvogodišnje, izviđanje predmeta oko revolving kartice traje neprimjereno dugo.

Svako dalje odlaganje otvaranja pune istrage protiv Brajovića dodatno urušava ono malo kredibiliteta koje je preostalo SDT-u, naročito jer se radi o nosiocu jedne od najviših javnih funkcija u državi.

MANS

Komentari su isključeni.