MANS uputio pisma ambasadama zemalja EU i SAD u Crnoj Gori povodom slučaja Valdanos

0

MANS je danas povodom slučaja Valdanos uputio pisma ambasadama zemalja EU i SAD u Crnoj Gori, kao i Delagaciji Evropske unije i njenom predstavniku Leopoldu Maureru.

Ambasadore smo upoznali sa bitnim činjenicama koje se tiču ukupnog slučaja Valdanos, načina na koji je sprovedena tenderska procedura i sumnjama da je kompletan proces bio opterećen ekstremnim kršenjem zakona i propisa Crne Gore.

U pismu ambasadorima, MANS se posebno osvrnuo na više nego netransparentno ponašanje Vlade kada je slučaj Valdanos u pitanju, kao i na činjenicu da iako postoji očigledan interes javnosti, Vlada odlučuje da još uvije ne saopšti sve bitne činjenice oko toga kako je kompanija Cubus Lux uopšte pobijedila na tedneru.

Takođe se navodi da smo posebno zabrinuti istrajnošću Vlade, naročito nekih njenih visokih zvaničnika da, po svaku cijenu i pored očiglednih dokaza koji idu u prilog nezakonitosti posla, pregovore sa Cubus Lux-om dovedu do kraja.

MANS je posebno zabrinut odnosom Vlade prema nevladinom sektoru gdje se, konkretno u slučaju Valdanos, naše djelovanje pokušava predstaviti kao anti-državno djelovanje koje šteti investicionoj klimi u Crnoj Gori. Nadali smo se da je administracija Igora Lukšića završila sa takvom praksom, ali se ispostavlja da i u novoj Vladi postoje poklonici takvog načina komunikacije sa onim dijelom nevladinog sektora koji se kritički odnosi prema radu Vlade Crne Gore.

MANS je pozvao predstavnike ambasada zemalja EU i SAD u Crnoj Gori da u zvaničnoj komunikaciji sa predstavnicima crnogorske Vlade pokrenu pitanje Valdanosa i zatraže dodatna objašnjenja u vezi sa transparentnošću rada pojedinih vladinih tijela, kako bi zajedno obezbijedili da proces raspolaganja državnom imovinom u Crnoj Gori bude zakonit i u skladu sa najboljom praksom EU.

Pismo je danas poslato na adrese ambasada Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Austrije, Italije, Grčke, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Bugarske, Rumunije, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država i Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.