MANS nagrađen za istraživačku priču o ruskim offshore milionima

0

Direktor Istraživačkog centra MANS-a, Dejan Milovac, jedan je od dobitnika ovogodišnje nagrade za istraživačko novinarstvo – EU Investigative Journalism Award 2023. 

Njegova priča Pandora Papiri: Ruski offshore milioni za luksuzne nekretnine u Crnoj Gori, osvojila je treću nagrađu na konkursu koji je organizovao Thomson Media u okviru projekta Strengthening Quality Journalism in Western Balkans and Turkey II koji je podržan od strane Evropske komisije.

Istraživačka priča adresira problem izloženosti Crne Gore na problem pranja novca i nekotrolisanih investicija kapitala koji dolazi sa sumnjivih destinacija kroz primjer braće Zadorin koji su u kratkom roku, koristeći kompleksnu mrežu offshore kompanija, unijeli najmanje 15 miliona eura. Priča otkriva povezanost ovih investicija sa ruskim podzemljem i crnogorskim tajkunima i posjeduje sve elemente klasičnog dosijea o off-shore poslovanju – skrivene vlasnike, lokalnog proxy-ja, novac nepoznatog porijekla i ulaganja u luksuzne nekretnine.

Tokom istraživanja autor je koristio podatke koji su bili dostupni u okviru globalno data-leaka (Pandora Papers), dok je nezanemarljivi dio podataka koji se odnosi na ulaganja u nekretnine u Crnoj Gori obezbijeđen korišćenjem slobodnog pristupa informacijama. Svaki aspekt istraživanja je “pokriven” podacima (ugovori, dokumenta o osnovanju, lična dokumenta) o offshore kompanijama, ali i dokumentaciji koja je obezbijeđena od strane crnogorskih institucija, u prvom redu Uprave za nekrenine i Registra kompanija (ugovori o kupovini nekretnina, ugovori o izgradnji i ulaganjima, dokumentacija o kreditima i osnivanju kompanija).

Osim detaljne dokumentacije, autor je posebnu pažnju posvetio vizualima koji prate istraživanje, pa osim prikaza ključne dokumentacije, priču prate fotografije lokacija na kojima su vršene investicije, ali i snimci iz drona. Ovakva vrsta zaokružene prezentacije ključnih elemenata priče su još uvijek dosta rijetka kada je u pitanju crnogorska medijska scena i posebno su važni za prezentovanje priče u kraćem formatu.  

Prvu nagradu na ovogodišnjem #EUAward2023 je dobila novinarka CIN-CG, Đurđa Radulović za priču o porođajima u Crnoj Gori. Novinarka Libertasa Olivera Lakić osvojila je drugo mjesto za serijal priča o visokoj korupciji u policiji i pravosuđu. Treće mjesto je takođe osvojio i tim autora: Vladimir Otašević, Jovo Martinović, Marko Vešović i Andras Kiraly za serijal priča o e-gamblingu.

Komentari su isključeni.